srdce-cevy-grafika-detail

Nemoci srdce a cév způsobily loni polovinu úmrtí Čechů

Nejčastější příčinou smrti jsou v Česku dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, na onemocnění srdce či cév loni zemřela polovina Čechů. Přes 54.000 těchto úmrtí představuje mírný nárůst oproti předchozímu roku, ale nejedná se o nárůst významný z hlediska dlouhodobého trendu. Uvádí to v listopadu vydaná publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Druhou nejčastější příčinou smrti je rakovina, podílí se na čtvrtině úmrtí.

Míra úmrtnosti na srdečně-cévní nemoci klesá u mužů i žen od počátku 90. let, což se odráží i v celkově klesající míře úmrtnosti. Loni zemřelo v ČR 107.421 lidí, což bylo o 2473 lidí více než v roce předchozím. Na nárůstu absolutního počtu zemřelých se podílely z větší části ženy. Na 100.000 lidí připadlo 1024 úmrtí, 1006 v roce 2008.

Druhou nejčastější příčinou smrti jsou dlouhodobě zhoubné novotvary. Rakovině loni podlehlo téměř 26 procent lidí, celkem 27.700. Na nádory umírají více muži než ženy, které naopak častěji umíraly na nemoci oběhové soustavy.

Zatímco u mužů byly třetí nejčastější příčinou smrti (zhruba osm procent úmrtí mužů) vnější příčiny jako třeba dopravní nehody, otravy, sebevraždy či tonutí, u žen byly třetí nejfrekventovanější příčinou smrti nemoci dýchací soustavy (5,4 procenta zemřelých žen). Loni zemřely tři čtvrtiny lidí v léčebném nebo sociálním zařízení, pouze pětina doma.

Mírně stoupl ukazatel střední délky života při narození u mužů na 74,2 let. Střední délka života při narození je vypočtená hodnota udávající, jakého věku se pravděpodobně dožije osoba, která se narodila v daném roce. U žen zůstal tento ukazatel beze změny na hodnotě 80,1 let. Rozdíl v naději dožití při narození mezi oběma pohlavími tedy loni opět poklesl, na hodnotu 5,9 roku (6,1 roku v roce 2008).

Intenzita úmrtnosti se v dlouhodobém pohledu snižuje téměř u všech příčin smrti, nejvýrazněji klesá úmrtnost na nemoci oběhové soustavy. Naopak zastoupení zhoubných nádorů na celkové úmrtnosti se dlouhodobě zvyšuje jak u mužů, tak u žen. Míra úmrtnosti na nádory (po očištění od vlivu věkové struktury) v porovnání s úmrtím na srdečně-cévní nemoci klesá jen velmi mírně. Vzhledem k výrazně rostoucímu záchytu nových onemocnění rakovinou (podle dat Národního onkologického registru) je to velmi pozitivní závěr, shrnuje ÚZIS. Počet onkologicky nemocných stoupá ročně o pět procent. Šance na vyléčení se ale podle onkologů zvyšuje.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.