Pasivní kouření zabije ve světě více než 600.000 lidí ročně

Více než 600.000 lidí umírá ročně ve světě na následky pasivního kouření. Mezi těmito oběťmi je 165.000 dětí mladších pěti let. Ročně také umírá 5,1 milionu aktivních kuřáků. Celkově tak má tabákový kouř na svědomí 5,7 milionu obětí ročně, uvádí renomovaný zdravotnický časopise The Lancet, který vyjde v pátek. 

Nejtragičtějšími oběťmi tohoto zlozvyku jsou děti, které se dobrovolně nemohou vyhnout pasivnímu kouření, jemuž jsou vystaveny kvůli tomu, že sdílejí domácnost s neodpovědnými rodiči-kuřáky.

Jde o první výsledek globálního průzkumu dopadů pasivního kouření na lidi. Na jeho vypracování se podíleli zejména výzkumníci ze stockholmského ústavu Karolinska a Světová zdravotnická organizace (WHO). Vycházeli přitom z nejnovějších dostupných údajů z roku 2004 ze 192 zemí světa.

Ve sledovaném roce bylo z řad nekuřáků vystaveno pasivnímu kouření 40 procent dětí, 33 procent mužů a 35 procent žen. Kvůli němu bylo zaznamenáno 379.000 případů úmrtí na následky infarktu, 165.000 kvůli infekci dolních dýchacích cest, 36.900 po astmatickém záchvatu a 21.400 následkem rakoviny plic.

Badatelé odhadují, že 165.000 dětí mladších pěti let umírá ročně na infekce dolních dýchacích cest. Dvě třetiny případů jsou z Afriky a jižní Asie. Všeobecně je mnohem vyšší úmrtnost dětí v rozvojových zemích: v Evropě zemřelo v roce 2004 na následky pasivního kouření 74 dětí ve srovnání s 35.388 dospělými. V sledovaných afrických zemích zemřelo 43.375 dětí a 9514 dospělých.

Pouze 7,4 procenta světové populace žije v zemích, kde je kouření legislativně nějak regulováno. Autoři studie proto doporučují, aby se tento trend rozšířil a aby se také zpřísnily podmínky pro prodej tabákových výrobků například dalším zvýšením spotřební daně a zavedením obalů bez barevných log výrobců cigaret. Důležitá má také být osvěta zejména zaměřená na to, aby se omezilo kouření doma, kde jsou děti.

Je nepřípustné, aby 1,2 miliardy kuřáků ve světě vystavovalo miliardy nekuřáků pasívnímu kouření,“ soudí odborníci.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.