Koronappka pomáhá odhalit riziko onemocnění COVID-19

Platforma Zdravel představila inteligentní aplikaci Koronappka, která umožňuje pravidelně monitorovat a vyhodnocovat míru rizika onemocnění COVID-19 indikativním testem. Lidé tak mají k dispozici bezplatný nástroj pro lepší orientaci v oblasti vlastního zdraví v době pandemie. Umožňuje uceleně a přehledně v čase zaznamenávat příznaky nemoci definované Světovou zdravotnickou organizací. Při zpozorování prvního příznaku tak není třeba volat na často nedostupné linky lékařů či hygienických stanic, čímž se ulehčí přetíženému systému českého zdravotnictví. Aplikaci je možné si vyzkoušet na stránkách covid19.zdravel.cz.

“Z dostupných zdrojů víme, že linky jsou většinu času silně přetížené. Proto přinášíme elektronický nástroj, který pacientům umožňuje pravidelně zaznamenávat symptomy, které mohou, ale také nemusí být spojeny s nemocí COVID-19. Po vyplnění on-line monitorovacího systému bude uživateli na základě dostupných podkladů Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví České republiky poskytnuta indikativní zpětná vazba ke stávajícímu zdravotnímu stavu,” vysvětluje ředitel projektu Zdravel Martin Wagner.

Pro využití vyhodnocovacího systému na webu covid19.zdravel.cz není nutná registrace. Uživatelé v něm následně uvádí nejen všechny příznaky, které vystihují jejich současný zdravotní stav, ale také odpovídají na dotazy ohledně osobní a rodinné anamnézy či zdravotního stavu členů jejich domácnosti. “Náš systém určitě nemůže nahradit odbornou péči lékařů, ale dokáže pomoci obdobně jako třeba pracovník na infolince. K již nyní přetíženým zdravotníkům se tak dostanou případy opravdu indikující onemocnění COVID-19,” přibližuje úlohu aplikace Martin Wagner a na závěr dodává: “Nyní pracujeme na propojení systému s kompetentními zdravotnickými organizacemi. Ideální by bylo, kdyby data byla k dispozici přímo lékařům a případně i centrálním orgánům. Náš systém to jednoduše umožňuje. Zdravotníci by tak při příjmu měli přehled o stavu pacienta v posledních dnech.” V takovém případě bude registrace do webové aplikace Koronappka potřeba, aby mohlo docházet k bezpečnému sdílení záznamů se zdravotníky.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.