Cholesterol je problémem české populace

Mimořádné čtrnáctidenní testování tuků v krvi v rámci preventivního programu Zdraví národa prokázalo, že cholesterol je vážným problémem české populace. Z celkového počtu 1 039 lidí, kteří využili možnosti nechat si zkontrolovat hladinu lipidů v krevním oběhu, se 57 % vyšetřených dozvědělo, že mají hladinu cholesterolu mimo referenční mez a 79 % dozvědělo, že mají mimo doporučenou úroveň alespoň jeden ze sledovaných faktorů.

Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných membrán. Příliš vysoká koncentrace v krvi však nese pro organismus zdravotní rizika, především onemocnění srdce.

„Výsledky jasně ukazují, že v průměru jsou na tom hůře muži (81 % s nálezem mimo referenční mez), než ženy (78 % s nálezem mimo referenční mez). U obou skupin se navíc ukázalo, že nebylo výjimkou mít mimo referenční mez více sledovaných parametrů najednou (mnohdy i 3 ze 4),“ říká k výsledkům testování MUDr. Aleš Ducháček, praktický lékař společnosti synlab, která stojí za projektem Zdraví národa.

Nejhůře dopadly starší ženy a mladší muži

V testování nejhůře dopadly ženy nad 50 let věku, u kterých se pozitivní nález prokázal ve více než 87 % případů. Stejně tak překvapivé bylo, že horší jsou ve výskytu tuků v krvi muži od 25 do 50 let, jejichž výsledky jsou o 7 % horší než v případě kategorie mužů nad 50 let věku.

„Výsledky jsou sice vždy významně ovlivněny geneticky, tedy vrozeným „nastavením“ metabolismu, ale odráží hodně i špatné stravovací návyky a životosprávu české populace. Domnívám se, že horší výsledky v případě mladších mužů jsou dány především špatnými stravovacími návyky, a také špatnou životosprávou obecně, problémy u starších žen jsou naopak odrazem celkové změny jejich fyziologie po menopauze. Mírně horší výsledek mladším mužů oproti těm nad 50 let mohl být dán i tím, že starší muži mohli být na dyslipidémii léčeni“, hodnotí MUDr. Ducháček.

Největším problémem je cholesterol

Největší problémy se potvrdily u vyšetření cholesterolu. Mimo referenční mez jej mělo 57 % vyšetřených. Překvapením přitom je, že hůře si vedou ženy – u nich se problémy vyskytují o deset procent častěji, než u mužů.

Problémy s HDL cholesterolem (takzvaný „dobrý cholesterol“) prokázalo testování Zdraví národa u 18 % účastníků. HDL cholesterol vrací přebytek tuku do jater, takže brání jeho usazování v tepnách. Vysoká hodnota poměru HDL: LDL, značí relativní vysokou hladinu HDL cholesterolu vzhledem k LDL cholesterolu, chrání organismus proti onemocněním srdce. Vyšší hladinu HDL cholesterolu v krvi lze podpořit fyzickou aktivitou a zdravější, vyrovnanou stravou.

Mnohem hůře dopadlo testování na LDL cholesterol (takzvaný „špatný cholesterol“). Problémy s ním má totiž 61 % z testovaných. LDL cholesterol se za určitých podmínek usazuje na stěnách arterií, tím snižuje jejich vnitřní průměr (tento pochod se označuje jako ateroskleróza). Tyto změny zvyšují tendenci k srážení krve. Jestliže se utvoří sražená částečka (trombus) a zablokuje zúženou tepnu (trombóza) může postižená osoby prodělat infarkt nebo mrtvici. Ačkoliv LDL je tvořen přirozenou cestou v organismu, u některých osob je jeho produkce příliš vysoká. Množství LDL cholesterolu rovněž ovlivňuje strava a celková životospráva.

Triacylglyceroly jsou rizikem rozvoje aterosklerózy

Triacylglyceroly vyšly hůře mužům – v průměru 35 % testovaných je nemá v pořádku. U žen to bylo jen 23 %. Průměrně mělo 27 % testovaných triacylglyceroly mimo referenční mez. Triacylglyceroly jsou tuky uložené v tukové tkáni, zejména v podkoží, a slouží jako zásobárna energie. Přijímáme je potravou, dále jsou tvořeny v játrech, tukové tkáni a tenkém střevě. Zvýšená hladina triacylglycerolů v krvi je jedním z rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy (procesu ukládání tukových látek ve stěnách tepen, ztlušťování jejich stěn, zužování lumen cév) a jejich následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů – především onemocnění srdce, mozku, dolních končetin. Jejich vyšší hladiny v krvi jsou časté u obézních osob, osob s cukrovkou, alkoholiků. Extrémně zvýšené hladiny mohou vést k těžkému zánětu slinivky břišní.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.