Léčebné možnosti cévní mozkové příhody (CMP)

Ještě donedávna se CMP léčila pouze konzervativně, léčba se zaměřovala především na odstranění příznaků a následků (symptomatická léčba). Dnes už je známá i léčba příčinná. Původní pohled na CMP jako na záležitost fatální, neléčitelnou, se dramaticky změnil, a to díky změnám léčebných možností.

Léčba ischemických CMP

Stále zůstává léčba konzervativní, léčebné možnosti ale obohatil příchod intravenózní a intraarteriální trombolýzy.

Konzervativní léčba

 • Léky na zlepšení prokrvení postižené oblasti nebo ostatních tkání
 • Prevence a léčba otoku mozku (edému), prevence a eventuální léčba infekčních komplikací (zápal plic, infekce močových cest), prevence dekubitů (proleženiny, tlakové léze, vředy) atd.
 • Prevence časného opakování nebo pokračování příhody
 • Rehabilitace

Intravenózní trombolýza

 • Podání trombolytika (léku, který rozpouští krevní sraženinu přímo v cévním řečišti) obvykle do žíly na ruce, případně centrálním žilním katetrem
 • Léčbu je nutné podat do 4,5 hodiny od chvíle, kdy došlo k CMP

Intraarteriální trombolýza

 • Metoda, při které se během angiografického vyšetření do ucpané mozkové cévy zavede tříslem speciální mikrokatetr, kterým se aplikuje trombolytikum přímo do krevní sraženiny, působí tedy lokálně
 • Tato metoda je účinnější a bezpečnější než intravenózní trombolýza – podává se až 10krát menší množství léku než u intravenózní trombolýzy, neboť lék působí přímo ve sraženině
 • Novinkou je kombinace této metody s mechanickou trombolýzou, při níž se pomocí speciálního nástroje při katetrizaci sraženina „ručně“ rozrušuje na menší části, které se odsávají nebo „odplaví“ z ucpané tepny a mohou být dále léčeny; při současném použití obou metod se snižuje i dávka podaného trombolytika (v některých případech se nemusí podávat vůbec), čímž se snižuje riziko krvácivých komplikací
 • Léčbu je nutné provést do 6 hodin (v určitých specifických případech i později)

Rizika trombolytické léčby

 • Časové okno – jednou z podmínek pro podání trombolýzy je to, aby se nemocný dostal včas na pracoviště, kde lze ihned provést správnou diagnostiku, která je u CMP velmi složitá, a zahájit trombolytickou léčbu. Terapeutické okno pro intravenózní trombolýzu, tedy čas od vzniku příhody do začátku podávání trombolytika, je 4,5 hodiny.
  Důležitá je organizace primární péče – tedy záchranné služby a terénních lékařů tak, aby se nemocný dostal rychle na specializované pracoviště. Na rozdíl od infarktu myokardu u CMP tento systém ještě tak dobře nefunguje.
 • Vedle dodržení časového okna je pro podání obou trombolýz zásadní fakt, zda do postižené oblasti proniká bočními (kolaterálními) cestami alespoň částečně krev (bazální průtok), která zabrání tomu, aby tkáň definitivně odumřela. Pokud je tato oblast zcela odříznutá od krevního zásobení, není možné postiženou tkáň zachránit ani při dodržení potřebného časového okna. Bazální průtok krve dokáže oddálit fatální průběh CMP o několik klíčových hodin.
 • Kontraindikace – trombolýzu není možné provést, pokud klinický obraz nemocného neodpovídá indikačním kritériím nebo pokud např. nemocný prodělal v posledních třech měsících rozsáhlejší operaci, má maligní (zhoubné) onemocnění či již CMP nedávno prodělal.
 • Nákladnost léčby – průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta přesahují 50 tisíc korun za jednu intravenózní trombolýzu. Pojišťovny sice léčbu hradí, ale ve stejné výši jako daleko levnější konzervativní léčbu, takže větší množství trombolýz může vážně narušit hospodaření celé nemocnice.

Léčba hemoragických CMP se odvíjí od příčiny

 • Nejčastější příčinou je postižení mozkových tepen aterosklerózou a hypertenzí. Tato krvácení, zvláště rozsáhlá, mají obvykle nepříznivý průběh a ani neurochirurgická intervence podstatně nezmění velmi špatnou prognózu.
 • Je-li krvácení menšího rozsahu, lze postupovat konzervativně. Tlačí-li hematom (krevní podlitina) na okolní tkáně, může být neurochirurgický výkon prognosticky příznivý.
 • Někdy je krvácení způsobeno užíváním léků na ředění krve (tzv. antikoagulační léčba), které pacienti potřebují kvůli chorobě srdce či žilní trombóze. Obvykle se léčí konzervativně včetně úpravy antikoagulační léčby.
 • Je-li zdrojem krvácení mozková výduť, provádí se endovaskulární nebo neurochirurgický zákrok, při kterých je výduť uzavřena. Při endovaskulárním výkonu je výduť vyplněna pomocí mikrokatetru jemnými platinovými spirálami, při neurochirurgické operaci je uzavřena svorkou.

Následky cévní mozkové příhody

Spektrum následků kolísá od toho, že se člověk vrátí do života zcela zdráv (bez jakéhokoli postižení), až po kóma či smrt. Mezi méně závažné následky patří například lehká porucha hybnosti jedné ruky či nohy nebo porucha citlivosti; tyto poruchy lze výrazně zlepšit nebo upravit rehabilitací. Těžkým postižením pak je tzv. plegie (úplné ochrnutí) jedné končetiny nebo hemiplegie (úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla), porucha řeči (jak schopnost mluvit, tak schopnost rozumět), porucha schopnosti číst a psát, různé typy poruch vědomí.

Pokud nemocný po CMP trpí nějakými následky, je neopominutelnou součástí léčby rehabilitace pod odborným vedením. Rehabilitace se zaměřuje na to, aby nepostižená část mozku co nejvíce převzala funkci postižené tkáně. Existují různé reedukační programy na zlepšení a rehabilitaci řeči (logopedie), rehabilitaci hybnosti, pacienti se učí náhradním pohybům tak, aby byli co nejvíce soběstační a mohli žít v rámci možností co nejkvalitnější život.

Cévní mozková příhoda není dědičná

Výrazná dědičná dispozice je ale k cévním onemocněním, zejména k ateroskleróze (kornatění tepen). Tato dispozice vyplývá především z vrozených poruch metabolismu tuků, což výrazně zvyšuje rychlost vzniku aterosklerózy. Významnou roli hrají také tzv. trombofilní mutace (zvýšená krevní srážlivost), jejichž nositelem je až 10 % populace. Člověk s trombofilní dispozicí má nejen vyšší riziko vzniku CMP, ale i infarktu myokardu, žilních trombóz, případně dalších komplikací. Je-li nositelkou této dispozice žena v plodném věku, která užívá hormonální antikoncepci, má asi 100krát větší riziko vzniku CMP než ženy, které hormonální antikoncepci při této trombofilní mutaci neužívají. Dalším velkým rizikem je kombinace trombofilní mutace a kouření. Nutné je pečlivé sledování těhotných s trombofilní mutací.

2 komentáře “Léčebné možnosti cévní mozkové příhody (CMP)”

 1. Jiřina Drnovcová 9.4.2015 7:23

  Dobrý den, manžel je od 3.6.14. po CMP,jeho stav je dlouhodobě nepříznivý,stále přetrvává min.hybnost pravé HK a DK. kromě rhb v léčebnách,nemocnici,ambulatní rhb,návštěv rhb,sester v bytě je nyní v domácí péči,(kde je převážně sám) a která je bez abs.efektu! Jeho stav se spíše komplikuje a to včetně funkčního postižení např. řeči, motoriky,orientace,vyjadřování a také paměti. Ráda bych položila otázku zda je pravdou,že by měla prospět střídavá péče a navazovat tak domácí léčbu s rhb v léčebnách. Názory lékařů se liší, ale po přečtení článků napsaného odborným lékařem jsem se rozhodla využít téhle možnosti a vyslechnout si názor i v tomto komentáři, který se zde nabízí.
  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Jiřina

 2. Redakce 9.4.2015 19:01

  Dobrý den,
  pro položení otázky a získání názoru lékaře prosím využijte naši Poradnu. Komentáře u článků slouží k vyjádření názoru na dané téma a diskusi mezi čtenáři.
  Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil ve vaší obtížné situaci. Redakce Hledám zdraví.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.