Cévní mozková příhoda (CMP) se dělí na dva typy

Cévní mozkové příhody mají společný výsledek – poškození mozkové tkáně, v nejhorším případě končící úmrtím pacienta. Může postihnout i dosud zdravého člověka a výskyt CMP se posunuje do stále nižších ročníků. Výjimkou už dnes není ani 25letý pacient.

Rozlišují se dva typy CMP

 • Ischemická CMP – je způsobena nedokrevností v určité oblasti mozku obvykle následkem trombotického uzávěru („ucpání“ cévy krevní sraženinou) některé z hlavních tepen nebo následkem embolizace (vmetení krevní sraženiny z jiného místa, nejčastěji ze srdce), v řadě případů také poklesem průtoku krve v mozkových tepnách z jiných příčin – například při výrazném poklesu krevního tlaku aj.; je častější, ischemických příhod je cca 85 %; postihuje jedince ve věku 60 – 70 let; úmrtnost je kolem 20 %
 • Hemoragická CMP – je způsobena krvácením do mozku, tvoří asi 15 % všech CMP; postihuje zejména jedince ve věku 50 – 60 let; úmrtnost je kolem 50 %

Nejčastější příčiny CMP jsou vysoký krevní tlak a kornatění tepen

CMP může mít řadu příčin, některé jsou společné pro hemoragické i ischemické příhody – jako například hypertenze – jiné jsou specifické pro každý typ CMP.

Nejčastější příčiny ischemické CMP

 • Hypertenze
 • Pokročilejší aterosklerotické postižení
 • Uvolnění trombu nebo sklerotického plátu z některé z větších cév či tepen nebo ze srdce s následným ucpáním mozkových tepen
 • Srdeční arytmie
 • Trombofilní stavy (zvýšená tendence k vytváření krevních sraženin)
 • CMP z dehydratace (hlavně v létě; zejména starší lidé mají subjektivně nižší pocit žízně)
 • Nepřirozená poloha hlavy (například při několikahodinovém spánku v autě, kdy se jedna z tepen zezadu hlavy stlačuje v nepříznivé poloze, tj. záklonu či rotaci hlavy; následkem toho může tepna ztrombózovat a vzniklá sraženina se uvolní nebo narůstá)

Nejčastější příčiny hemoragické CMP

 • Hypertenze
 • Prasknutí mozkové výdutě (aneurysmatu)
 • Krvácení z cévní mozkové (arteriovenózní) malformace (nejčastěji vývojová porucha, kdy krev pod velkým tlakem teče z tepen přímo do žil – chybí „přechod“ v podobě kapilár)
 • Následek zánětu cévní stěny
 • Následek některých infekcí
 • Nadužívání drog
 • Úraz

Projevy CMP

Klinický projev CMP je velmi rozmanitý od téměř bezpříznakového stavu až po závažný stav končící smrtí. Závažnější příhoda se obvykle projevuje ztrátou vědomí (nemusí k němu však dojít, záleží na příčině příhody) a závažnou poruchou hybnosti – nejčastěji jednostranným ochrnutím. Nemocný dále může mít poruchy citlivosti, poruchy mozkové či okohybní inervace, může zvracet, mít bolesti hlavy a další příznaky. Neurologické projevy i jejich průběh jsou u jednotlivých nemocných velmi rozmanité, společné je však to, že projevy jsou vždy náhlé a jedná se o závažný stav.

Diagnostika CMP

Již z klinického vyšetření lékař většinou pozná, zda se jedná o postižení předního (karotického) či zadního (vertebrobazilárního) povodí. Poté se pacientům provádí vyšetření mozku:

 • Počítačová tomografie (CT) – jednoznačně odliší CMP na podkladě krvácení od nedokrevnosti (ischemie) a ukáže rozsah postižení mozkové tkáně
 • Perfuzní CT – doplňuje se dle potřeby; pomocí něho lze zjistit, která oblast mozku je nedostatečně prokrvená a zda je postižené místo alespoň minimálně zásobeno krví z okolních oblastí (tzv. bazálním průtokem)
 • Angiografické vyšetření – je nutné, aby bylo možné provést intraarteriální trombolýzu; přesně lokalizuje uzavřenou tepnu a také ukáže, zda je postižená oblast alespoň minimálně zásobena krví z okolních tepen (tzv. kolaterálním průtokem); pokud by postižená tkáň již zcela odumřela, není možné ji zachránit, a navíc by při obnovení průtoku krve do této oblasti mohlo dojít ke krvácení, jež by stav nemocného nadále zhoršilo

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.