Iktus, Pepka, mrtvice

Tři různě správné názvy cévní mozkové příhody (CMP). V naší zemi je už druhou nejčastější příčinou úmrtí. Počet akutních mozkových infarktů v ČR výrazně převyšuje 350 případů na 100 tisíc obyvatel ročně. CMP způsobuje buď uzávěr některé z mozkových tepen a následná nedokrevnost mozku (ischemická CMP) nebo krvácení do mozku (hemoragická CMP).

Zvláštní pozici zaujímá tranzitorní ischemická ataka (= TIA, „mini“ mrtvice)

Příznaky TIA jsou vyvolané nedokrvením mozku, tedy podobné jako u ischemické CMP (ochrnutí, ztráta citlivosti, ztráta řeči, zmatenost atd.). Jedná se ale pouze o přechodný stav. Projevy TIA se objevují náhle a zpravidla trvají krátce – přibližně v 75 % méně než 5 minut. TIA může předcházet o dny, týdny nebo měsíce skutečnou mozkovou příhodu. Je silným varujícím příznakem („poslíčkem“) mozkové příhody. Porovná-li se skupina osob po prodělané TIA se skupinou bez této zkušenosti, mají nemocní s TIA 9x vyšší pravděpodobnost vzniku iktu.

Nejběžnější příznaky CMP

  • Ochablost nebo znecitlivění tváře, ruky nebo nohy, obvykle na jedné straně těla.
  • Potíže s mluvením nebo potíže porozumět řeči.
  • Porucha zraku patrná na jednom nebo obou očích.
  • Závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace.
  • Silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.

Test na rychlé rozeznání příznaků

  • TVÁŘ – požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby. U člověka s iktem dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, koutky nebudou symetrické.
  • RUCE – požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.
  • ŘEČ – požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu. Člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen.

Kardinální hráči

V boji o co nejkvalitnější život po setkání s cévní mozkovou příhodou je to čas a specializované centrum pro diagnostiku a léčbu iktů. Následky se odvíjejí od rozsahu, v jakém je mozková tkáň postižena. Záleží tedy na tom, jak rychle se podaří obnovit průtok krve postiženou tepnou a zachránit tak oblast mozku, která nepodlehla definitivní zkáze.

CMP je mezioborovou problematikou

Vyžaduje komplexní přístup k pacientovi, dostupnost moderních technologií a spolupráci odborníků mnoha různých specializací – neuroradiologa, kardiologa, cévního chirurga, neurochirurga atd.

Ruku v ruce s širšími možnostmi léčby však přibývá počet pacientů s CMP, a to nejen díky rostoucímu průměrnému věku dožití, ale také s nástupem nezdravého životního stylu. Ten pak řady pacientů s CMP rozšířil především o ty z mladší věkové kategorie. Mladý člověk s CMP v rukou lékaře přestává být výjimkou.

Významná změna léčebných možností CMP v poslední době

Zasloužil se o ni příchod intravenózní a intraarteriální trombolýzy. Trombolýza je podání léku na rozpuštění sraženiny (trombu), a to do žíly (intravenózní) nebo katetrizačně přímo do trombu (intraarteriální). Taková léčba je účinná pouze do 240 minut od rozvoje příznaků!
Náklady na trombolytickou léčbu nejsou zanedbatelné, jsou ale nesrovnatelně nižší než finanční náročnost nevhodně ošetřeného pacienta, který v dlouhodobém horizontu znamená investici mnohem větší (spojenou s invaliditou, pobyty v léčebnách… ).

Léčbu intraarteriální trombolýzou poskytují pouze specializovaná centra s nepřetržitou péčí, například Nemocnice Na Homolce v Praze, ÚVN Praha, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Plzeň, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.