Mrtvice postihne v ČR ročně asi 35.000 lidí

Cévní mozková příhoda postihne v České republice ročně asi 35.000 lidí a je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých. Nejvíce ohroženi jsou lidé starší 65 let, mozková mrtvice se ale může dostavit v každém věku.

Velkou hrozbu představuje cévní mozková příhoda podle lékařů už u lidí nad 50 let. Mezi obyvateli od 49 do 65 let je její výskyt v Česku dvakrát až třikrát vyšší než v zemích západní a severní Evropy.

Příznaky nemoci se rozvíjejí náhle a nečekaně, onemocnění je léčitelné, uvedl primář Jiří Neumann. Mezi nejčastější patří porucha řeči, pokles ústního koutku, ochrnutí ruky nebo nohy obvykle na jedné polovině těla a ztráta rovnováhy. Lékaři upozorňují na to, že léčbu je nutné zahájit do 4,5 hodiny od prvních příznaků. Lidé při podezření na mozkovou mrtvici musí okamžitě zavolat záchrannou službu.

Rizikovými faktory jsou například vysoký tlak, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, kuřáctví a obezita. Po cévní mozkové příhodě mohou přijít deprese a snížení mobility.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.