Celostátní kampaň v boji proti cévní mozkové příhodě (CMP)

Světový den pro CMP „STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce v ČR už počtvrté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“. Vyhlašovatelem a odborným garantem tohoto celostátního projektu je Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

Každý rok postihne CMP v naší zemi cca 35 tisíc lidí

Může se dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65. roce života, nicméně v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí produktivního věku (2 – 3krát vyšší oproti zemím západní a severní Evropy).

V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP, ale jen pokud jsou zahájeny včas a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra). O CMP by mělo být v laické i odborné veřejnosti stejné povědomí jako o koronárních příhodách.

Letošní kampaň má – tak jako v předchozích letech – upozornit, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav, má zvýšit informovanost laiků i zdravotníků o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění.

Od 27. 4. do 25. 5. jsou ve 35 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky. Během konání 30 dnů bude přístupná poradna na e-mailové adrese , na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť.

Podrobnosti o kampani jsou uveřejněny na www.mozkovaprihoda.cz, web stránkách věnovaných CMP, zaměřených na laickou veřejnost.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.