pilulky

Nový průvodce ukáže pacientům cestu v bludišti léků

Každoročně se v České republice spolykají léky za sedmdesát miliard korun. Mnoho lidí, především seniorů, je odkázáno na jejich každodenní užívání. Často však léky berou v nadměrném množství, nesprávně je kombinují a celkově nejsou řádně informovaní o tom, jak s nimi zacházet. Nový lékový průvodce nabízí pomocnou ruku veřejnosti i lékařům.


„Ztratíte-li se v lékové politice, pomůžeme vám najít cestu k vašemu cíli,“ je mottem nově založeného Ústavu lékového průvodce. Jeho úkolem je především upozornit veřejnost na nesprávné užívání léků v běžné praxi a také na úskalí zdravotnického systému.

„Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a budeme hlídat další řešení,“ upřesnila PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu.

Ústav lékového průvodce zprostředkuje zájemcům informace týkající se užívání léčiv, vedlejších účinků nebo jejich dostupnosti. Současně bude prostředníkem mezi pacienty, zdravotníky, zástupci státní správy i dodavateli při řešení konkrétních problémů týkajících se lékové oblasti.

Pomoc v domovech pro seniory

Prvním úkolem lékového průvodce je pomoci ústavům sociálních služeb, konkrétně domovům pro seniory, zlepšit systém předepisování a podávání léků klientům. Právě senioři jsou nejvíce ohroženi užíváním příliš velkého množství léčiv a jejich nevhodnými kombinacemi.

„Během února jsme provedli dotazníkové šetření v sedmi domovech důchodců, do kterého se zapojilo přes 850 klientů. V pilotním projektu chceme zmapovat současnou situaci v oblasti lékové léčby seniorů a navrhnout celkové zlepšení,“ doplnila Plechatá.

Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že klienti spolykají v průměru více než 10 tablet za den, včetně volně prodejných přípravků. Celkem 79 % seniorů je přitom v užívání léků zcela závislých na ošetřujícím personálu, ať už vlivem snížené rozhodovací schopnosti či demence.

„V zahraničí pomáhají podobným zařízením speciální týmy, ve kterých je vedle předepisujícího lékaře zapojen také farmaceut a geriatr. Tyto týmy pak pravidelně konzultují složitější pacientské případy. Model s úspěchem funguje ve Velké Británii, něco podobného bychom proto chtěli zkusit také u nás,“ shrnula PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce.

Odborníci i veřejnost se mohou na lékového rádce obracet prostřednictvím webových stránek www.lekovypruvodce.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.