Léčebné možnosti srdečního selhání

Objektivně zhodnotit obtíže pacienta se srdečním selháním lze pomocí funkční klasifikace NYHA – „New York Heart Association“.

 • I. stupeň – pacientovi každodenní námaha nepůsobí pocit dušnosti ani vyčerpání. Nemocný zvládá veškerou běžnou činnost bez omezení.
 • II. stupeň – každodenní běžná námaha pacienta mírně vyčerpává, způsobuje mu dušnost. Nemocný zvládá běžnou práci, ujít zhruba 100 metrů po rovině či vyjít jedno patro.
 • III. stupeň – již malá námaha vede k dušnosti nebo tlaku na hrudi. V klidu jsou tito nemocní bez obtíží. Odpočívají brzy při chůzi po rovině a do schodů.
 • IV. stupeň – dušnost či tlak na hrudi má pacient již v klidu. Není schopen vykonávat bez obtíží ani lehkou fyzickou námahu.

Vyšetřovací metody využívané ke stanovení diagnózy

 • Anamnéza – zaměřuje se na zjištění ischemické choroby srdeční, stavu po infarktu myokardu, letitého špatně kompenzovaného vysokého krevního tlaku, poruch srdečního rytmu, prodělaných viróz či proběhlé boreliózy. U dilatačních kardiomyopatií (degenerativní onemocnění, kdy dochází k rozšíření srdečních dutin a zeslabení srdečních stěn, poruchy funkce  komor a srdečního selhávání rytmu) lékař zkoumá, zda pacient nepřijímá zvýšené množství alkoholu (hlavně piva).
 • Fyzikální vyšetření včetně zátěžových testů (6 minutový test chůze)
 • Spektrum krevních testů (standardní laboratorní odběry)
 • Rentgen srdce a plic (zvětšení srdečního stínu, obraz městnání na plicích)
 • Echokardiografie (zásadní vyšetření při stanovení diagnózy)
 • Spiroergometrie (při indikaci k transplantaci srdce)
 • Koronární angiografie (SKG) – nález na věnčitých tepnách a při ventrikulografii zvětšení dutiny levé srdeční komory a poruchy její stažlivosti
 • Magnetická rezonance srdce
 • Zátěžové scintigrafické vyšetření (umožňuje zhodnotit velikost orgánu, jeho funkční stav a případné chorobné změny), provádí se na oddělení nukleární medicíny

Léčba

Farmakologická léčba srdečního selhání – je zaměřena hlavně na potlačení patologické aktivace tzv. neurohumorálních mechanismů (v nervovém a hormonálním systému), dále na odstranění cévního zúžení, zabránění zadržování vody a sodíku v organismu a zvýšení stažlivosti srdečního svalu. Aktivací neurohumorálních mechanismů organismus reaguje na poruchy prokrvení a podílí se na tom jak nervová složka, tak hormonální působky. Při dlouhodobém trvání má negativní dopad a je příčinou progresivního zhoršování stažlivosti srdce a jeho elektrické stability a zadržování tekutin. Základem léčby chronického srdečního selhání je v současné době blokáda nadměrné neurohumorální aktivace. Zvyšuje se tím kvalita života i dlouhodobá prognóza onemocnění zlepšením funkce selhávající levé srdeční komory a zpomalením progrese selhání.

Srdeční resynchronizační léčba – používá se při léčbě nemocných se středně těžkým až těžkým srdečním selháním, u kterých byla prokázána srdeční dyssynchronie (zpomalení nitro-komorového nebo mezi-komorového vedení vzduchu, což má za následek poruchy synchronizace obou srdečních komor a postižení jejich výkonnosti). Resynchronizační léčba je schopna akci obou srdečních komor „synchronizovat“. S úspěchem se využívají implantabilní přístroje (defibrilátory) s kombinovanou schopností léčit závažné komorové tachyarytmie. Tato metoda zlepšuje nejen kvalitu života nemocných, ale prodlužuje i délku přežití. Jde o finančně náročný výkon, v současnosti je vyhrazen pro nemocné s prokázanou dyssynchronií, určitými ukazateli na EKG křivce a s významným funkčním omezením.

Chirurgické řešení – je indikováno u nemocných s katetrizačně prokázaným postižením věnčitých tepen (koronární ateroskleróza). Pokud stav nelze řešit pomocí prosté angioplastiky (jen zprůchodněním postiženého místa věnčité tepny balónkovým katétrem) nebo angioplastiky s implantací intrakoronárního stentu (zavedením kovové „výztuže“ do tepny), je nemocný indikován ke kardiochirurgickému výkonu na věnčitých tepnách (aortokoronární by-pass). Výkon se často kombinuje se zákrokem na mitrální chlopni (dvoucípá chlopeň mezi levou síní a levou komorou srdeční) vzhledem k často přítomné nedomykavosti mitrální chlopně.
Existují i výkony směřující ke zmenšení velikosti dilatované levé srdeční komory (kardiomyoplastiky).

Transplantace srdce – je určena pro nemocné s tzv. refrakterním (na léčbu nereagujícím) srdečním selháním, u kterých je vyčerpána možnost zlepšení stavu podáváním léků či resynchronizační léčby. Prognóza těchto nemocných je velmi špatná, polovina z nich umírá do jednoho roku. Indikováni jsou především nemocní s ischemickou chorobou srdeční a kardiomyopatiemi. Transplantace srdce je operační metodou, v současnosti schopnou prodloužit život nemocným v terminálním stadiu srdečního selhání. Limitací je ovšem nedostatek vhodných dárců a tento problém je celosvětový. Doživotně jsou tito nemocní také nuceni užívat imunosupresivní léčbu (snižující imunitní reaktivitu organismu)a podstupují pravidelné kontroly a vyšetření.  Pro překlenutí „čekacího“ období se v některých případech používají různé přístroje pro dočasnou srdeční podporu.

Doporučení pro pacienty se srdečním selháním

Prevence dalšího rozvoje či zhoršování srdečního selhání má zásadní význam i pro nemocné s již diagnostikovaným srdečním selháním. Jedná se o tzv. sekundární prevenci.

I na tomto místě se uplatňuje zdravý životní styl.

 • Omezte solení. Sůl zadržuje v těle tekutiny, tím vznikají otoky a dochází k překrvení orgánů (srdce, plíce, játra) a jejich zatěžování. Nejsou ale zakázána jiná koření či bylinky.
 • Snižte množství tuků v potravě, živočišné tuky nahraďte rostlinnými, dopřejte si vlákninu (v zelenině, ovoci, celozrnném pečivu, luštěninách). Dobré je jíst ovoce a zeleninu ve vícero menších dávkách denně.
 • Zařaďte si do programu pravidelnou fyzickou aktivitu. Pokud již máte diagnostikované srdeční selhání, vhodná intenzita cvičení je velice individuální; důležitá je zde konzultace s ošetřujícím kardiologem.
 • Velmi důležité je dodržování léčby rizikových faktorů poškození srdce a cév – tedy vysokého krevního tlaku, cukrovky a zvýšených hladin krevních tuků.
 • Sami můžete částečně snížit riziko vzniku akutního zánětu srdečního svalu, který často velmi rychle vede i u mladých osob k srdečnímu selhání, tím, že každou virózu dýchacích cest poctivě „doléčíte“ a neuspěcháte návrat k normální fyzické aktivitě.

Prevence by neměla být popelkou

Hlavními příčinami srdečního selhání je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Od toho se odvíjí i možnosti preventivních opatření, kterých se zdravý jedinec může držet. Základem je prevence rozvoje a zhoršení aterosklerózy. Jedná se o několik zásadních bodů:

 • zdravá strava
 • nekouření cigaret
 • umírněná spotřeba alkoholu
 • dostatečná, několikrát týdně prováděná aerobní fyzická aktivita
 • snaha o vystříhání se častého stresu

Buďme aktivní; držme si stálou, vhodnou tělesnou váhu. Fyzická zátěž by měla odpovídat 75% maximální tepové frekvence. Optimální pro prevenci srdečního onemocnění je 3-4x týdně 30-40 minut aerobního cvičení. Vhodný je běh nebo alespoň rychlá chůze, jízda na kole, aerobik či plavání.

Jedna odpověď k “Léčebné možnosti srdečního selhání”

 1. Vcelku přesně popsáno. Hlavním problémem je podle mého názoru velmi dlouhé období subjektivně velmi nepříjemných potíží, které však vyšetřením nejsou diagnostikovány, ale latentně už existují. Tím nepodceňuji lékaře, ale objektivně měřitelné se může objevit až za mnoho let. Do té doby se potíže přisuzují „přepracování“ či „psychosomatice“. Teprve když se nemoc manifestuje velmi výrazně, objeví se nálezy na ECHO a doplněné všemi dalšími vyšetřeními ukáží objektivní výsledek. Když jste v produktivním věku, je to velice nemilé. Doporučené léky stav stabilizují, ale máte problémy, které vám málokterý zaměstnavatel či málokterá profese bude „tolerovat“. I mezi přáteli a rodinou působíte jako hypochondr, protože vypadáte stejně, ale máte spousty omezení.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.