Pocit štěstí podle vědců nejspíš snižuje riziko infarktu

Již dříve jste slyšeli, že k předcházení infarktu nemáte kouřit, zato máte správně jíst a cvičit. Pomoci ovšem může i pocit štěstí, uvedli v nové zprávě američtí vědci z Columbijské univerzity v New Yorku.

I když je člověk svou přirozeností mrzout, měl by se snažit se cítit spokojený. „Když nejste veselý člověk, snažte se chovat, jako byste takovým byli. Může to pomoci vašemu srdci,“ nabádá Karina Davidsonová, hlavní autorka studie zveřejněné v odborném časopise European Heart Journal.

Výzkum sledoval desítku let 1700 lidí. Davidsonové tým rozděloval lidi do pěti skupin podle míry jejich pocitu štěstí s přihlédnutím k věku, pohlaví a kouření. U každé skupiny s vyšším pocitem štěstí se vždy snižovalo riziko infarktu o 22 procent, tvrdí autoři zprávy.

Davidsonová si to vysvětluje třeba tím, že šťastní lidé vedou zpravidla zdravější způsob života. Může také existovat nějaká dosud neznámá genetická dispozice, díky níž jsou lidé šťastní a mají méně srdečních chorob. Jiní odborníci soudí, že samotný pocit blaženosti může vést ke zdravějšímu srdci, kterému naopak škodí stres či deprese.

Davidsonová řekla, že by bylo nyní předčasné doporučovat pacientům, aby posilovali svůj pocit štěstí s cílem ochránit své srdce, i když to skutečně může pomoci, protože je třeba ještě další výzkum. Doporučuje však lidem posilovat tento pocit z jiných již ověřených důvodů, například pro lepší duševní zdraví.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.