seniora bolí hlava

Pneumokok – netýká se jen dětí!

Invazivní pneumokokové onemocnění vloni (IPO) v České republice proběhlo u 337 osob (dle nedávno zveřejněných statistik Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy, Státního zdravotního ústavu). Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo evidováno 424 případů napadení pneumokokem, jde o určitý pokles.

Závažnost tohoto onemocnění je však stále alarmující – v souvislosti s pneumokokem loni zemřelo 52 osob na invazivní pneumokok, tedy přibližně u každého sedmého pacienta měla nákaza pneumokokem fatální následky.

injekce vakcína

Z hlediska četnosti výskytu i závažnosti průběhu onemocnění pneumokokem jsou nejrizikovějšími věkovými skupinami malé děti do jednoho roku a dospělí nad 65 let. Chránit se proti pneumokokovým nákazám lze očkováním, které je k dispozici jak pro děti, tak i dospělé až po seniory.

Prevence proti pneumokoku u dětí přináší výsledky

„Může nás těšit, že v roce 2014 došlo k poklesu nemocnosti invazivním pneumokokem u dětí ve věkové kategorii 0 až 11 měsíců. Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo na 100 tisíc dětí v této věkové skupině hlášeno 9,2 případů, jich v roce 2014 bylo jen 6,5.

lékař očkuje miminko proti pneumokoku

Tento pozitivní trend lze přičíst celorepublikovému programu prevence invazivních pneumokokových onemocnění a také skutečnosti, že rok 2014 byl již pátým od zavedení hrazeného očkování dětí konjugovanými vakcínam proti pneumokoku,“ říká MUDr. Jana Kozáková, vedoucí oddělení vzdušných nákaz bakteriálního původu a vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy Státního zdravotního úřadu.

 

Bohužel ani v této věkové skupině jsme se onemocněním pneumokokem zcela nevyhnuli. Eviduje se za minulý rok 7 případů u dětí do jednoho roku, z nichž dva skončily úmrtím.

 

„Ne všichni rodiče využívají možnost své děti proti pneumokokům očkovat a řada invazivních pneumokokových onemocnění je tak vyvolána sérotypy, které jsou preventabilní dostupnou vakcinací,“ doplňuje MUDr. Jana Kozáková ze Státního zdravotního ústavu.

 

 

Pneumokok…

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, která vyvolává široké spektrum onemocnění a postihuje děti a dospělé na celém světě. Bakterie S. pneumoniae je jednou z hlavních příčin život ohrožujících invazivních onemocnění, jako jsou závažné formy zápalu plic (pneumonie), zánět mozkových blan (meningitida) a otrava krve (sepse). Tyto infekce jsou nazývány invazivními, protože jsou charakterizovány přítomností bakterie v krevním řečišti nebo v orgánech, kde se bakterie běžně nevyskytují. Bakterie S. pneumoniae, které mohou vyvolat pneumokoková onemocnění, mohou být přítomny u zdravých dětí i dospělých v ústech a nosu, aniž by působily zdravotní komplikace. Člověk totiž muže být dlouhodobě přenašečem bez známek onemocnění.

pneumokok neboli streptokok pneumonie zvětšený pod elektronickým mikroskopem
pneumokok, neboli streptokok pneumonie zvětšený pod elektronickým mikroskopem s využitím následného skenu  [1]

 

 

 

Pneumokok je kulovitá bakterie velká zhruba 2 mikrometry (mikrometr je tisícina milimetru). Zpravidla se shlukuje do dvojic, a proto pod menším mikroskopem vypadá jako kávové zrnko, až na  skenu z elektronického mikroskopu je patrný shluk dvou kulovitých částí viz obrázek.

 

 

Senioři jsou nejzranitelnější

Nejvyšší počet případů invazivních pneumokokových onemocnění byl v roce 2014 již tradičně v kategorii osob nad 65 let. Celkem šlo o 154 případů (incidence 8,4 případů/100 tis.). 30 pacientů v této věkové skupině v souvislosti s onemocněním zemřelo. Pneumokok je totiž častým původcem bakteriálních zápalů plic, které mívají u starších lidí komplikovanější průběh, následná rekonvalescence je zdlouhavá a nezřídka zůstávají trvalé následky. Znatelný nárůst nemocnosti je však patrný již po 40. roce věku (incidence 3,1 případů/100 tis.).

senior se nechává očkovat

 

Výskyt IPO (invazivního pneumokoku) v roce 2014 dle věkových skupin

Počet případů

Nemocnost

/100 tis.

Počet úmrtí

Smrtnost %

0-11 měsíců

7

6,5

2

(28,6)

1-4 let

18

3,9

0

0

5-9 let

12

2,2

0

0

10-14 let

4

0,9

0

0

15-19 let

4

0,8

1

25

20-39 let

26

0,8

3

11,5

40-64 let

112

3,1

16

14,3

65+

154

8,4

30

19,5

Sérotyp…

Bakterie nebo viry jednoho druhu (v našem případěStreptococcus pneumoniae) mohou mít na svém povrchu různé antigeny. Podle těchto odlišností se kmeny bakterií nebo virů dělí na sérotypy. V případě pneumokoku jich bylo zatím objeveno přes devadesát.

Proti různým sérotypům pneumokoku se v našem těle tvoří různé typy protilátek. Jednotlivé sérotypy se liší svojí infekčností a faktorem virulence čili schopností vyvolat onemocnění. Virulence navíc vyjadřuje infekční schopnost konkrétního sérotypu v rámci druhu Streptococcus pneumoniae. Určitý sérotyp pneumokoku je tedy jinak nebezpečný než jiný.

 

Nejčastějšími sérotypy způsobujícími invazivní pneumokokové onemocnění v ČR

Nejčastějším sérotypem pneumokoku způsobujícím invazivní pneumokoková onemocnění v populaci ČR v roce 2014 je pneumokok s označením 3, který stál za 57 případy. Následuje sérotyp 22F (26 případů). V posledních dvou letech je na vzestupu sérotyp 19A (v roce 2014 – 25 případů , v roce 2013 – 27 případů onemocnění).

Výskyt pneumokoků ve společnosti

Pneumokoky osídlují nosohltan zdravých lidí. Při oslabení organismu může dojít k jejich šíření pneumokoku na další sliznice respiračního traktu a ke vzniku onemocnění, jako jsou záněty středouší,chlapec s bolestí hlavy a ucha meningokok pneumokok

vedlejších dutin nosních, těžké zápaly plic nebo pneumokokové meningitidy a sepse.

Zvláště nebezpečný je bakteriální zánět mozkových blan (meningitida), který má 20 – 30 % smrtnost u starších pacientů.

Zánět mozkových plen se projevuje horečkami, ztuhnutím šíje, výraznými bolestmi hlavy, zvracením, někdy dojde k poruše vědomí, křečím. Navzdory moderním možnostem léčby může dojít k úmrtí nebo má nemocný doživotní následky. K nejčastějším komplikacím patří postižení neurologické, mentální retardace, epilepsie. Až 30 % pacientů má po prodělané pneumokokové meningitidě poruchu sluchu.

Význam vakcinace spočívá nejen v ochraně těch, kteří byli očkováni pneumokokovou vakcínou, ale i v určité kolektivní ochraně populace neočkované.

[1] zdroj: CARR, Janice Haney, 2015.In Wikimedia Commons: the free enyclopedia, volná publikační licence [online]. Streptococcus pneumoniae-263 (Atlanta) Wikipedia Foundation, 17.8.2009, last modified on 12.5.2015. [cit. 2015-7-1]. Dostupné z:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptococcus_pneumoniae263.jpg

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.