Meningokok nejčastěji napadá kojence a malé děti

Každý rodič se snaží udělat pro své dítě maximum možného, vše ale může být marné, pokud přijde meningokok. Bakterie meningokoku způsobuje jedno z nejzávažnějších a nejrychleji probíhajících infekčních onemocnění. Nejčastěji napadá právě kojence a malé děti.

Z aktuálních dat Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy SZÚ vyplývá, že v loňském roce prodělalo infekci meningokokem B nebo C celkem 22 dětí mladších pěti let. Tři z nich infekci nepřežily. Dostupnou, ale lidmi bohužel stále ještě opomíjenou ochranou je přitom očkování. Již dříve byly k dispozici vakcíny proti meningokoku různých séroskupin. Od roku 2014 je k dispozici také vakcína proti meningokoku B, který je nejčastější séroskupinou meningokoku na našem území. A právě tento meningokok má v posledních letech na svědomí kolem 60 % případů invazivního onemocnění.

Bezpříznakové nosičství meningokoku je relativně běžné. Nosiči zpravidla neonemocní, mohou však být zdrojem nákazy pro ostatní. U nejmenších dětí je častým zdrojem nákazy rodič.

Až jeden z deseti lidí (podle některých odborných zdrojů dokonce až 15 % mladých lidí) může mít bakterii meningokoku v nosohltanu. Bez jakýchkoliv zjevných příznaků je ji takto schopen přenášet po dobu až šesti měsíců. Nemoc se sice rozvine u méně než jednoho procenta nosičů, ale potenciálně se může kdokoli stát jejím přenašečem. Meningokoková nákaza se totiž jednoduše šíří kašláním, kýcháním nebo i přímým kontaktem s jejím přenašečem. Riziko přenosu bakterie je v případě přímého kontaktu s přenašečem až osmisetnásobné. Za posledních 25 let onemocnělo invazivním meningokokovým onemocněním v ČR celkem 2 543 lidí. Více než 10 % z nich (263 jedinců) infekci podlehlo. Téměř každý pátý, který meningokokovou nákazu přežije, trpí trvalými následky ve formě hluchoty, slepoty, poškození mozku či epilepsie. Navíc, při záchraně života musí mnoho pacientů podstoupit amputaci prstů nebo
i celých končetin.

U nejmenších dětí je nejčastějším zdrojem nákazy rodinný příslušník – bezpříznakový nosič bakterie. Často se může jednat i o jednoho z rodičů, prarodičů nebo staršího sourozence. „Meningokoková infekce je mimořádně závažné, život ohrožující onemocnění, a nejen laici ji dokáží jen komplikovaně rozpoznat včas pro její snadnou zaměnitelnost s příznaky ‚obyčejné‘ chřipky. Jde především o vyšší teplotu, únavu, bolesti kloubů a případně ztuhnutí šíje. O to snadněji pak dochází k podcenění situace. Nejčastěji přitom meningokok napadá kojence a malé děti. Druhou skupinou jsou pak adolescenti a dospělí. Průběh nákazy je překvapivě rychlý – pouhých 24 až 48 hodin stačí na to, aby meningokok napadl mozek nebo přivodil otravu krve, v nejhorším případě dokonce i smrt. Pokud má pacient vysokou horečku a objeví se u něj vyrážka (krvavé skvrnky na kůži), která po zatlačení sklenicí či jiným průhledným předmětem nevymizí, je nutné okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc,“ varuje před onemocněním dětská lékařka MUDr. Hana Cabrnochová, MBA.

Základem komplexní léčby jsou antibiotika. Nezřídka je nutná i umělá plicní ventilace a připojení na dialýzu, protože nemocnému často selhávají plíce, ledviny i další orgány.

Riziko invazivního meningokokového onemocnění zvyšuje také aktivní i pasivní kouření. Odborná studie prokázala, že u dětí do 15 let věku toto riziko stoupá trojnásobně, pokud kouří jeden z rodičů, a osminásobně, pokud kouří oba rodiče.

Jako první v Evropě (od září 2015) je vakcína proti meningokoku skupiny B poskytována plošně zdarma všem kojencům ve Velké Británii. V České republice z dat Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu vyplývá, že nejvyšší výskyt je dlouhodobě zaznamenáván v kategorii dětí ve věku 0–11 měsíců, dále pak v kategorii dětí ve věku 1–4 roky a v kategorii adolescentů ve věku 15–19 let. Bez ohledu na věk je nejčastěji zastoupenou séroskupinou meningokoku skupina B. Stabilně nejvyšší incidence meningokokových onemocnění a nejvyšší smrtnost je ve věkové kategorii 0–11měsíčních dětí, s dominujícím meningokokem séroskupiny B.

Cílem očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním je zajistit co nejčasnější, nejkomplexnější a nejdelší individuální protektivní imunitu očkované osoby. „Podle České vakcinologické společnosti jsou očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním v ČR doporučena pro kojence ve věku od 2 do 11 měsíců věku, přičemž aplikace první dávky se upřednostňuje v průběhu prvního půl roku života. Dále je očkování doporučeno mj. pro děti ve věku 1–4 let. Počet dávek závisí na věku dítěte. Se změnou očkovacího kalendáře na počátku letošního roku bude možná pro rodiče jednodušší zařadit i tato nepovinná očkování do očkovacího plánu dítěte,“ říká k očkování dětí proti meningokokům dětská lékařka MUDr. Hana Cabrnochová, MBA.

Očkování proti meningokoku, resp. proti všem typům meningokokových onemocnění, se řadí mezi tzv. nepovinná očkování, která nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Některé zdravotní pojišťovny však svým pojištěncům na očkování proti meningokokům přispívají. Například VZP přispívá až 2 500 Kč dětem do 18 let na očkování proti meningokokovým nákazám. Výše příspěvku pojišťoven se může lišit.

Mezinárodní sdružení organizací bojujících s meningitidou (Confederation of Meningitis Organisations, CoMO) vyhlašuje každoročně na 24. duben Světový den meningitidy. Cílem je upozornit na existenci této nemoci a informovat o jejích následcích, které mohou být i fatální.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.