Podle britských vědců nižší inteligence přispívá k infarktu

Nižší inteligence je podle britských vědců druhý nejvýznamnější činitel zvyšující riziko infarktu. Na prvním místě je kouření. Tento závěr studie britské Rady pro lékařský výzkum (MRC) podle agentury Reuters naznačuje, že osvětové kampaně týkající se rizika infarktu by měly být v zájmu vyšší účinnosti stavěny na lidi s nižším inteligenčním kvocientem (IQ).

Studie vycházela z údajů o 1145 mužích a ženách ve věku kolem 55 let, kteří byli sledováni po dobu dvaceti let. Za největší faktory zvyšující riziko srdečních onemocnění v ní vědci označili kouření cigaret, nízký IQ, nízký příjem, vysoký krevní tlak a malou tělesnou aktivitu.

Mezi mechanismy, které mohou vysvětlit souvislost mezi IQ a rizikem srdečních onemocnění, zmínili vědci na prvním místě přístup lidí ke „zdravému chování“. Lidem, kteří neznají rizika nebo nejsou schopni pochopit rady týkající se kouření a blahodárných důsledků cvičení pro zdraví, hrozí větší nebezpečí.

Reuters citoval londýnskou epidemioložku Ioannu Tzoulakiovou, podle níž by se s ohledem na výsledky studie měly zdravotnické kampaně víc zaměřit na faktory ovlivňující v raném věku úroveň inteligence. Zároveň by podle ní bylo zapotřebí zjednodušit zdravotnická poselství týkající se rizikových faktorů.

Britská nadace pro srdeční onemocnění (BHF) se v reakci na studii vyslovila pro srozumitelnější a čitelnější označení potravin, aby bylo kupujícímu na první pohled jasné, zda jsou vysoce, středně nebo málo rizikové.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.