Poruchy spánku u dospělých mohou vést k sebevraždě

Dnes byly na Světovém psychiatrickém kongresu ve Florencii (Itálie) zveřejněny výsledky průzkumu vypovídající o tom, že dospělí s nespavostí mají významně vyšší riziko sebevražedného chování.

„Lidé, kteří mají vážnější dlouhodobé potíže se spánkem, se dvaapůlkrát častěji pokusí o sebevraždu,“ sdělil vedoucí výzkumu, prof. Marcin Wojnar z Michiganské a Varšavské univerzity. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace každý rok ukončí život sebevraždou 877 tisíc lidí. Proto je velmi důležité včas odhalit všechny rizikové faktory, včetně poruch spánku.

V průzkumu byl po dobu jednoho roku sledován vztah mezi příznaky, jakými jsou obtížné usínání, časté probouzení v průběhu noci a vstávání minimálně o dvě hodiny dříve, a sebevražedným chováním (myšlenky na sebevraždu, plánování sebevraždy a pokus o ni) celkem u 5 692 Američanů. Kolem 35 % z nich mělo alespoň jeden z popsaných příznaků poruch spánku. Nejčastěji bylo se sebevražedným jednáním spojeno brzké ranní probouzení (dvojnásobné riziko sebevražedných myšlenek i plánování sebevraždy a téměř trojnásobné riziko sebevražedného pokusu). Problémy s usínáním a časté probouzení zvyšovaly riziko jen o desetiny procent méně.

Proč tomu tak je, zatím vědci nevědí. Domnívají se, že poruchy spánku vedou k poruchám soustředění, paměti, rozhodování a pocitům beznaděje. Svou roli tu může hrát i odlišný metabolizmus serotoninu v mozku. Další výzkumy se budou zabývat zkoumáním vlivu spánkové apnoe (krátkodobé zástavy dechu) a typem spánku, který nepřináší odpočinek.

Poruchy spánku, na rozdíl například od bolestí, dušnosti, vysokého krevního tlaku a jiných tělesných potíží, stojí na okraji zájmu většiny lékařů. V anketě, kterou jsme provedli v únoru tohoto roku, z 575 respondentů odpovědělo jen 9 (1,57 %) kladně na dotaz, zda se jich lékař při vyšetření vždy ptá na kvalitu jejich spánku.

Praha, 1. 4. 2009

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.