Jen kvalitní spánek umožní vyspání „do růžova“

Cirkadiánní (denní, 24 hodinový) rytmus spánku a bdění má na povel naše vlastní „chemická továrna“ produkující hormony. Tento rytmus udržují neurotransmitery (nervové přenašeče) navozující bdělost nebo spánek. Do první skupiny patří noradrenalin, dopamin, histamin, glutamat, acetylcholin, do druhé skupiny zase GABA, serotonin, endorfiny a enkefaliny.

Spánek nám navozuje a po dobu noci udržuje sekrece hormonu melatoninu

Melatonin je hormon produkovaný epifýzou v nočních hodinách. Uplatňuje se jako časovač biologických rytmů a jako signál, který ohlašuje příchod spánku.

Se stoupajícím věkem klesá produkce melatoninu a častěji se proto objevují spánkové poruchy, zejména nespavost.

Melatonin může být účinnou léčivou látkou

  • V terapii poruch cirkadiánních rytmů – syndromu změny časových pásem (tzv. jet-lag syndrom)
  • Při zkracování latence usnutí (rychlejší usnutí)
  • Při zlepšování délky a kvality spánku

Srovnání léčebných možností při řešení nespavosti

Psychoterapie – vyžaduje několikatýdenní trénink spánkového režimu a správné životosprávy. Tento postup vytváří správné režimové návyky a postupně vede k navrácení přirozeného spánku. Nezbytná je vytrvalost a aktivní přístup pacienta. Není zde riziko útlumu nebo závislosti.

Hypnotika – běžně předepisované látky jako např. benzodiazepiny nebo „Z“ hypnotika (zolpidem, zopiklon, zalepon) se užívají v režimu 1 tableta/noc. Léčba zaručuje rychlé usínání, spánek podobný přirozenému, vyžaduje opatrnost. Po vysazení léčby se mohou znovu vrátit příznaky, které k léčbě vedly, a to ještě v mnohem intenzivnější podobě. Hypnotika přinášejí riziko útlumu, tzn., že hrozí noční pády, dopravní nehody, poruchy paměti, ranní ospalost. Možný je také vznik závislosti.

Melatonin – užívá se 1 tableta na noc (Circadin). Tato léčba navozuje přirozený spánek a synchronizuje biorytmus spánku a bdění, vyžaduje pacientův aktivní přístup. Nepřináší riziko útlumu, návyku, ranní otupělosti. S výhodou této léčby mohou využívat pacienti ve věku 55 let a vyšším ke krátkodobé léčbě primární nespavosti charakterizované špatnou kvalitou spánku. Tableta zvyšuje koncentraci melatoninu v krvi na dobu několika hodin a napodobuje tak křivku koncentrace endogenního (vlastního) melatoninu v lidském organismu. Melatonin ve formě léku (nikoli potravního doplňku) má vylučovací poločas 3,5 – 4 hodiny. Nemění negativně architekturu spánku, nepotlačuje REM spánek (fáze spánku, kdy se zdají sny), nevyvolává druhý den narušení denních aktivit ani poškození kognitivních (poznávacích) funkcí. Je mimořádně dobře tolerován. Hlavní předností je pozitivní vliv na zlepšení kvality spánku a zlepšení pocitu ranního osvěžení a aktivity.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.