Insomnie – když spánek nepřichází

Insomnie patří mezi spánkové poruchy a znamená nemožnost dosáhnout adekvátní kvantity a kvality spánku. Tato porucha má závažné důsledky pro lidské zdraví.

Pro určení diagnózy je nutný výskyt narušených denních funkcí po noci s insomnií

Narušené funkce zahrnují:

 • Poruchy pozornosti
 • Únavu
 • Ospalost
 • Nevýkonnost
 • Snížení energie, iniciativnosti a motivovanosti
 • Cefalgii (celková nebo lokální bolest hlavy)
 • Obavy z nespavosti

Kvantitativní poruchy spánku – ztížené usínání, předčasné probouzení, časté probouzení v noci
Kvalitativní poruchy spánku – neosvěžující, povrchní, neklidný spánek

Kvalitativní poruchy spánku negativně zasahují do kvality života nemocných více než kvantitativní.

 • Insomnii primární (neorganickou) nezpůsobují další psychické nebo tělesné (somatické) choroby, léky nebo drogy.
 • Insomnie sekundární (somatická, organická) doprovází jiná psychická a/nebo somatická onemocnění.

Důsledky nespavosti

 • Nemocní s insomnií mají 3,5 – 4,5 krát vyšší riziko nehodovosti (1,5 krát vyšší výskyt pracovních a 2,5 krát dopravních nehod a jiných zranění). Jsou více nemocní než populace, která touto poruchou netrpí, častěji navštěvují lékaře, absolvují více lékařských vyšetření, častěji jsou hospitalizováni.
 • Nemocné s insomnií častěji postihují psychické poruchy, zejména deprese.
 • Nemocní s insomnií častěji trpí vysokým krevním tlakem, ischemickou chorobou srdeční, cukrovkou, neurologickými poruchami, plicním onemocněním, urologickými a gastrointestinálními problémy (potíže trávicího traktu), chronickou bolestí. Starší lidé s insomnií jsou více ohroženi pády a následnými zlomeninami.

Platí zde ale i opačná souvislost. U nemocných s psychickými nebo tělesnými poruchami se častěji než u zdravých jedinců vyskytuje nespavost.

Pacienti s chronickou insomnií jsou v zaměstnání méně výkonní, mají více absencí a více pracovních úrazů. Snížená kvalita spánku vede ke snížení kvality života.

Výskyt insomnie

Podle epidemiologických studií přibližně 30 % dospělých lidí uvádělo jeden a více příznaků nespavosti – ztížené usínání, potíže s udržením spánku, předčasné probouzení či neosvěžující spánek.

Pokud je do studií zahrnuta i podmínka zhoršení funkcí nebo distres následující den, výskyt (prevalence) insomnie poklesne na 5 – 10 % populace.

Zahrneme-li do definice i délku insomnie, prevalence se dále sníží na 6 %.

Při použití strukturovaného interview ve 4 evropských zemích po začlenění kritéria narušené denní aktivity byla zjištěna insomnie u 19,1 % populace. Do diagnózy byla zahrnuta nejen primární, ale i sekundární insomnie. 28 % osob s takto zjištěnou insomnií trpělo současně psychickými poruchami a u 26 % byla v minulosti diagnostikována psychická porucha.

Ve starším věku lidé nejčastěji trpí ztíženým usínáním, předčasným ranním probouzením a pospáváním přes den. Insomnie se vyskytuje u 42 – 57 % nehospitalizovaných starších osob. Vysoký výskyt insomnie u nich souvisí se současným výskytem dalších nemocí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.