Vliv hyperaktivního měchýře na kvalitu života

Třetina pacientů s hyperaktivním měchýřem má v důsledku svého onemocnění deprese a pro více než jednu čtvrtinu postižených představuje choroba výrazný stres. To jsou závěry studie, která byla provedena v šesti evropských zemích.

Pokud nejde o život, tak nejde v podstatě o nic…“
I tak vy šlo shrnout potíže označované jako hyperaktivní měchýř (OAB, OverActive Bladder). Mnoho lékařů podle této zásady doposud také hodnotí stížnosti svých pacientů. Jenže o jaký život pak jde? O přežívání mezi 00. Na „prosté“ urgence a inkontinenci, pokud nejde o příznak vážného urologického onemocnění, se přece neumírá – to je pohled nepříliš informovaných lékařů. Ale žít s OAB dobře také nejde – to tvrdí nemocní.
To, jak se postižení cítí, se snažili podchytit a kvantifikovat autoři níže uvedené studie. Oslovili celkem 11 521 lidí, z nichž vytipovali 1 271 pacientů s OAB. Jich se pak zeptali, jak jim je.

Studie:
Vliv příznaků OAB na zaměstnání, sociální interakce a emocionální pohodu v šesti Evropských zemích

(Impact of OAB symptoms on employment, social interaction and emotional well-being in six European countries)
Průřezová studie kvantifikuje vliv hyperaktivního měchýře na kvalitu života postižených z  aspektu zaměstnání, společenského života a duševního zdraví. Probíhala v 6 evropských zemích – ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Osloveno bylo celkem 11 521 lidí ve věku 40 až 64 let, z nichž 1 271 mělo OAB. Ti pak byli tázáni na to, jak OAB ovlivňuje jejich každodenní život i pocity jak v práci, tak doma.

32 % dotázaných uvedlo, že v důsledku onemocnění trpí depresí (výskyt deprese v populace je 8 až 9 %) 28 % postižených řeklo, že OAB je pro ně velmi stresujícím
Inkontinence byla příznakem, který psychický stav postižených výrazně zhoršoval. Nemocní udávali, že jim příznaky OAB ztěžují jak společenský, tak profesní a soukromý život. Obávají se, že svou činnost (například důležité jednání) budou muset ukončit v důsledku urgence, OAB zhoršuje jejich schopnost rozhodování, soustředění a mnozí uvedli, že tyto příznaky byly důvodem odchodu do předčasného důchodu.

Vliv OAB na společenský život a duševní zdraví

Muži % Ženy % Celkem %
OAB+  OAB- OAB+  OAB-  
OAB pro mne znamená starost 39.2 18.1 34.6 20.3 27.2
Znepokojuje mne mimo domov 39.0 18.9 36.4 19.0 28.0
Cítím se špatně s cizími lidmi 33.8 15.7 27.7 15.3 22.2
Cítím se špatně se známými 30.2 13.6 24.7 16.6 20.2
Bojím se nehody 34.5 13.5 32.2 10.7 22.6
OAB je velmi stresující 39.0 18.3 35.7 22.1 28.0
OAB vyvolává depresi 47.5 24.5 37.9 21.0 31.6

OAB+ s inkontinencí
OAB– bez inkontinence
Uveřejněno v British Journal of Urology (duben 2005)

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.