AUDIO: České národní fórum proti osteoporóze (ČNFO)

MUDr. Jaroslav Jeníček, tajemník ČNFO, vyzdvihuje nutnost vědět o osteoporóze co nejvíce, o což se také hlavně snaží České národní fórum proti osteoporóze.

České národní fórum proti osteoporóze vzniklo 3. června roku 2005. „Jeho cílem je, aby jako partner pacientů, lékařů, orgánů veřejné správy a médií prosazovalo Doporučení Evropské komise z roku 1998 tak, aby se osteoporóza stala jednou ze zdravotních priorit vlády.

V řadě evropských zemí už podobné organizace úspěšně pracují a je možné se inspirovat jejich aktivitami,“ podtrhnul význam fóra předseda SR ČNFO MUDr.Milan Cabrnoch. „Osteoporóza představuje jak závažný zdravotní problém, zejména v důsledku osteoporotických fraktur a jejich invalidizujících komplikací, tak problém socioekonomický,“ zdůraznil tajemník ČNFO MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

<b>Hlavní cíle ČNFO:</b>

 • zvyšování obecného povědomí o osteoporóze jako nemoci, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby,
 • šíření informací o společenském významu osteoporózy a boje proti ní,
 • podporu vzájemné spolupráce fyzických a právnických osob zabývajících se problematikou související s osteoporózou.

<b>Poslání ČNFO:</b>

 1. Osteoporóza musí být přijata jako jedna z priorit v oblasti péče o zdraví jak Evropskou unií, tak vládami všech jejích členských zemí.
 2. Je nutné získat více konkrétních údajů o počtu a příčinách osteoporotických zlomenin, které jsou nejčastějšími a současně nejvážnějšími následky osteoporózy.
 3. Pro efektivní plánování požadavků a řízení zdrojů na zdravotní péči je žádoucí vyměňovat si informace v rámci Evropské unie o fungování národních systémů péče o zdraví jednotlivých zemí.
 4. Zavedení poradenství pro veřejnost i pro zdravotníky by mělo vést k optimalizaci příjmu vápníku a vitaminu D, a tím i k prevenci rozvoje osteoporózy.
 5. Osoby se schválenými indikacemi k osteodenzitometrickému vyšetření by měly mít toto vyšetření dostupné, a to i finančně.
 6. V členských zemích EU by při rozhodování o volbě léčby měla být upřednostňována pravidla medicíny založené na důkazech. Léčba by měla být dostupná, a to i finančně, všem pacientům se schválenými indikacemi.
 7. Vlády by měly podporovat národní pacientské a vědecké organizace, poskytovat jim finanční podporu a napomáhat při jejich propagaci. Významnou prioritou by rovněž mělo být odpovídající vzdělávání pracovníků zapojených do boje proti osteoporóze a jejím následkům.
 8. Další výzkum je žádoucí v mnoha oblastech, včetně následujících:
 • stanovení faktorů, které ovlivňují kostní metabolismus tak, aby bylo dosaženo maximálního množství kostní hmoty (například fyzická aktivita, příjem vápníku, životní styl apod.),
 • určení rizikových faktorů pádů by mělo vést k vypracování postupů zaměřených na prevenci pádu, a tím i prevenci zlomenin,
 • zvážení dalších metodik, které by směřovaly k odhalování jednotlivců s vysokým rizikem zlomeniny v různých věkových skupinách, např. zavedení rutinního vyšetření pomocí ultrazvukového parametru BUA (širokopásmový útlum ultrazvuku), stanovování biochemických markerů úrovně kostního metabolismu a rizikových faktorů buď jednotlivě, nebo v kombinaci,
 • posouzení poměru nákladů k přínosům u screeningu mezi staršími ženami,
 • výzkum příčin a navržení léčby osteoporózy u mužů.

<b>Dosavadní aktivity ČNFO:</b>

V roce 2005 se poprvé ČNFO připojilo ke zviditelnění Světového dne osteoporózy (byl iniciován Britskou národní společností proti osteoporóze v roce 1996).

Týden cvičení ve fitnesscentrech v roce 2006 byl v roce 2007 zařazen do návrhu IOF možných akcí k propagaci problému osteoporózy.

<b>20. 10. 2008:</b>

 • Informační stánky v nákupních centrech – Praha
 • Zasedání odborných společností
 • Příprava petice pacientů
 • Příprava petice odborníků
 • Informační dopis pro státní správu, politickou reprezentaci ČR a zdravotní pojišťovny

České národní fórum proti osteoporóze
Sokolská 31
120 26 Praha 2
www.osteo-forum.cz
telefon: 224 266 261

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.