pediatr vyšetřuje dítě

Diagnostika astmatu u dětí

Dětský věk je hlavním obdobím, v němž se určuje, jak závažný průběh bude astma v životě jedince mít a jakou bude mít celkovou prognózu. Odborné studie ukazují, že asi dvě třetiny všech astmatiků mají své první příznaky v období do tří let života a většina případů těžkého astmatu začíná v časném dětství.

Je sice zřejmé, že někteří nemocní s lehkým průběhem astmatu mohou s postupem let dosáhnout klidového stavu nemoci, a dokonce někdy i přestat užívat dlouhodobou preventivní léčbu, astma se u nich však může kdykoliv znovu projevit. U závažnějších forem nemoci je pravděpodobnost vymizení astmatu minimální. Navíc se ukazuje, že i u dětského astmatu mohou již vznikat některé chronické procesy v průduškové stěně, které vedou k trvalým změnám vlastností průdušek. Proto je nutné se snažit astma u dětí včas diagnostikovat a od samého počátku i aktivně léčit.

V časném dětském věku je diagnostika nemoci často obtížná

Malé děti ve věku do 3 – 4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při funkčním vyšetření (spirometrii), které je základem vyšetření a diagnostiky u dospělých pacientů. Spirometrie je v této věkové skupině možná pouze s použitím specializovaných metod pro nespolupracující děti a není rutinně použitelná. Proto je základem diagnostiky v tomto věku především analýza příznaků a údajů zjištěných lékařem na základě anamnézy.

Podezření na astma vzniká, pokud se u dítěte objevují stavy zúžení průdušek charakteristické namáhavým dýcháním, pískoty (sípáním) při dýchání a dráždivým kašlem. Tyto stavy se mohou zprvu objevovat při virových infekcích dýchacích cest, později jsou však patrné i nezávisle na infekci, například při větší námaze, po křiku, ale i při kontaktu s některými alergeny (zvířata, pyly apod.).

U některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit jen ve formě opakovaných „viróz“ nebo stavů zahlenění a přímé příznaky zúžení průdušek nemusejí být přítomny. Často jsou tyto děti opakovaně léčeny antibiotiky nebo léky na „posílení imunity“ a astma není vůbec diagnostikováno.

Hlavním problémem diagnostiky v tomto věku je proto rozhodnutí, zda příznaky již jsou známkami astmatu a zda má být zahájena preventivní protiastmatická léčba. Ne všechny stavy bronchiální obstrukce (zúžení průdušek) jsou samozřejmě způsobeny astmatem.

U některých malých dětí může k zúžení průdušek dojít i přímým působením virové infekce, kdy sliznice dýchacích cest otéká, objevuje se hlen a to vše dohromady vede k omezení průsvitu průdušek a k dechovým obtížím.

Diagnóza je ovšem složitější i proto, že k otoku sliznice a zahlenění při virových infekcích mohou mít větší sklon právě děti s astmatem, jejichž průdušky jsou oproti ostatním citlivější a dráždivější. I proto se uvádí, že opakované obstrukční bronchitidy by již měly být považovány za možné první projevy astmatu a měla by být zvážena dlouhodobá preventivní protiastmatická léčba.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.