Nykturie – ne příliš známá diagnóza

Potřeba močit  během nočního spánku (nykturie) není zcela normální. Zdravého člověka vzbudí nucení na močení pouze v případě přehnané konzumace nápojů před spaním. Pokud člověk trpí nykturií, je jednou nebo víckrát za noc probuzen pocitem nucení na močení, kterému musí vyhovět. Za samostatnou klinickou jednotku (syndrom), které je třeba věnovat zvláštní pozornost, byla nykturie uznána teprve v 90. letech.

Výskyt nykturie je poměrně hojný

Lékaře ale vyhledá se svým problémem pouze zlomek nykturiků.  Nykturie postihuje obě pohlaví, s rostoucím věkem je častější než jiná onemocnění dolních močových cest.

Nykturie byla zjištěna u:

  • 4 % dětí ve věku 7-15 let
  • 58 % žen a 66 % mužů ve věku 50-59 let
  • 72 % žen a 91 % mužů ve věku nad 80 let

Návštěva lékaře není nutná

To si myslí 72 % z 1011 respondentů nedávno proběhlého průzkumu starších 15 let, kteří mají vlastní zkušenost s nočním močením. Častěji jsou to ženy. Opačný názor zastává pouze 16 % oslovených, častěji mužů, patrně v kontextu s možným onemocněním prostaty. Osmina osob nemá vyhraněný názor.

Nejčastější příčinou nykturie bývá noční polyurie

Pacienti s noční polyurií produkují větší množství moči, než je močový měchýř schopen pojmout. Za noční polyurii je považován stav, kdy objem moči vyprodukované v noci překračuje (v závislosti na věku) 20-33 % celkové 24hodinové produkce moči. Mezi další příčiny patří polyurie. Polyurie je časté a vydatné močení, které vzniká v důsledku nízké koncentrace moči. Je normálním jevem při velkém příjmu tekutin (typickou skupinou jsou konzumenti piva), ale provází i řadu ledvinových nemocí. Méně častou příčinou bývá nízká kapacita močového měchýře nebo porucha spánku.

Vyšetření u lékaře

Stanovení diagnózy nebolí, úvodní návštěva spočívá v rozhovoru lékaře s pacientem a posouzení jeho zvyklostí pití a močení. Lékař se dotazuje na případné interní a neurologické choroby, poruchy spánku a prodělané relevantní chirurgické zákroky nebo předchozí infekce močového traktu. Rovněž by měl provést kompletní rozbor moči. Další vyšetření začínají vždy tím, že si pacient vede tzv. mikční deník. Tento deník obsahuje záznam času, objemu a typu každé přijaté tekutiny, rovněž čas a množství každého močení po dobu 1 až 3 dnů. Do mikčního deníku se zaznamenává čas uložení se k spánku, čas probuzení se za účelem vstávání a pocitové hodnocení uplynulé noci.
S nykturií se setkává jak urolog, ale stejně tak se pacienti s tímto problémem mohou obracet na gynekologa, neurologa, specialistu na spánek, endokrinologa a všeobecného lékaře.

Léčba pravé příčiny

Pokud je impulzem k probuzení ze spánku plný močový měchýř, hypnotika ke zlepšení spánku vůbec nepomohou. Pokud je příčinou zvýšený příjem tekutin, základem terapie je omezení večerního příjmu tekutin, zejména alkoholických a kofeinových nápojů. Při nočním nucení je k dispozici účinná látka desmopresin, která snižuje až o 50 % četnost nykturických epizod. V současnosti jsou již k dispozici výsledky studií, jež hodnotí užití desmopresinu u žen i mužů. U žen bývá nykturie velmi často spjata s příznaky hyperaktivního močového měchýře. Studie EPIC (Irwin a kol.) zkoumající vznik nykturie prokázala, že asi 13 % žen má hyperaktivní močový měchýř. Je zajímavé, že až 74 % z nich trpí zároveň nykturií. Uvádí se, že 62 % všech pacientů se syndromem hyperaktivního měchýře a nykturií trpí současně noční polyurií.

Více informací o nykturii najdete na www.nykturie.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.