H znakovou řečí

Téma měsíce pozvánka – H jako hluchota

Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Nezisková organizace ORBI PONTES pořádá pravidelně, od roku 2012, vždy na konci září celorepublikový festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Cílem festivalu je setkávání slyšících a osob s postižením hluchoty, na společných akcích, šíření osvěty hluchoty a povědomí o sluchovém postižení. Počet pořádaných akcí a partnerů se od prvního ročníku festivalu pravidelně zvyšuje. V roce 2014 festival probíhal ve 14 městech, zapojilo se 50 programových partnerů, na programu bylo 80 zajímavých akcí.

Na co se můžete těšit letos? „Každý ročník festivalu přináší nějakou zajímavou novinku. Loňský ročník přinesl komentované procházky po Praze s online přepisem a informace o kochleárních implantátech, letos přineseme informace o hluchotě a hluchoslepotě.

Sluchové postižení je velmi různorodé, na první pohled nepoznáme, zda člověk dobře slyší. Světová zdravotnická organizace označuje sluchové postižení jako druhé nejtěžší, lidé jsou odtrženi naslouchátkood komunikace. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na šíření informací o dostupných komunikačních prostředcích, jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Tyto služby jsou běžně dostupné i online. Na akcích festivalu si vše můžete zažít a hluchotu si vyzkoušet.

 

Zjistíte, kdo využívá simultánní přepis, kdo znakový jazyk, jaký rozdíl je mezi neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými, co je to kochleární implantát, jak se domluvíte s hluchoslepými lidmi,“ řekla Monika Jindrová, organizátorka festivalu. Akce jsou plánované v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Karviné, Hradci Králové, Liberci, Teplicích, Kroměříži, Domažlicích, Poděbradech a dalších místech. Více a další akce zde

 

V pátek 18. 9. 2015 pořádá ORBI PONTES ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku seminář k zahájení festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením-pro média. Seminář  hluchota se uskuteční v Senátu PČR.

 

 

Pro veřejnost bude festival zahájen na akci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) v Praze na Ovocném trhu v sobotu 19. 9. 2015, kdy ASNEP pořádá Oslavy Mezinárodního dne neslyšících.

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 plánujeme odbornou konferenci Bezdrátová komunikace a hluchota. Konference se uskuteční za podpory magistrátu hl. m. Prahy v Brožíkově sále na Staroměstském náměstí v Praze.

Oblíbené komentované procházky s využitím online simultánního přepisu připravujeme dvě. Spolu s našimi partnery připravujeme beachvolejbalový turnaj, sportovní akce, přednášky, výstavy, dny otevřených dveří…

 

 

 

Věříme, že si na programu každý najde zajímavou akci. Záštitu nad 4. ročníkem festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením převzali: paní senátorka Daniela Filipiová; ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA; ministr kultury Mgr. Daniel Herman; MPSV; radní MHMP Ing. Mgr. Irena Ropková. Hlavním partnerem festivalu je ERA.

Těšíme se na Vás!

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.