opilá žena

Aktuální průzkum alkohol a my

V návaznosti na prázdninový příspěvěk o alkoholu nám firma SANEP jako na zavolanou dodala  výsledky průzkumu závislosti českých lidí na alkoholu. Téměř desetina Čechů přiznává závislost na alkoholu, patrný je i nárůst alkoholismu u dětí.  Alkohol pak pravidelně konzumuje a připouští  závislost v souhrnu 9,9 % domácí populace. Pojďme se společně na výsledky lásky k alkoholu v Čechách podívat do hloubky.

Jak dále ukázalo šetření v souhrnu 61,5 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, považuje konzumaci alkoholických nápojů za závažný celospolečenský problém naší země. Nadpoloviční většina domácí populace (54,1 %) se pak shoduje na tom, že je ČR zasažena epidemií alkoholu.

Alkohol v rukách dětí

Výsledky aktuálního průzkumu společnosti SANEP, zaměřeného na vztah domácí populace ke konzumaci a problematice alkoholu, v porovnání s výsledky zjištěnými společností SANEP v roce parta nezletilých dětí pije2011 lze považovat za alarmující, neboť lze říci, že se stále více tuzemských obyvatel potýká s alkoholismem a jeho negativními důsledky. Za největší problém pak lze vnímat ve srovnání s výsledky z roku 2011, nárůst počtu dětí s alkoholem!
Zatímco v roce 2011 v souhrnu 2,1 % dotázaných uvedlo, že jejich děti mají problém s alkoholem, aktuálně tuto skutečnost u svých dětí připouští v souhrnu již 2,5 % respondentů.

 

Aktuálně v souhrnu 75,1 % dotázaných sdílí názor, že je vztah Čechů ke konzumaci alkoholických nápojů jako příliš tolerantní a benevolentní.

Téměř dvě pětiny dotázaných (39,8 %) pak aktuálně připouští, že v jejich bezprostřední blízkosti existuje osoba, která má problémy s alkoholismem.

Negativní následky požívání alkoholických nápojů vedly v souhrnu 6 % dotázaných až k vyhledání odborné pomoci.

Ke konzumaci alkoholických nápojů se aktuálně přiznává 83,1 % dotázaných. Naopak za abstinenty, mezi něž lze aktuálně zahrnout i např. těhotné ženy či osoby s nemocí, jenž nepřipouští požívání alkoholických nápojů, se považuje 16,9 % dotázaných.

 

Násilí a alkohol

násilíZ respondentů, kteří uvedli, že konzumují alkoholické nápoje, přiznává v souhrnu 11,2 %, že jsou při nadměrné konzumaci alkoholických nápojů agresivní. Za velice závažné zjištění lze pak rovněž považovat skutečnost, že své partnery či potomky v opilosti napadlo 6 % dotázaných. Skutečné číslo však může být mnohem vyšší.

 

 

Za občasné konzumenty alkoholických nápojů se považuje 56,7 % dotázaných. Za pravidelné pijáky alkoholu, u nichž je riziko alkoholismu či jiných zdravotních obtíží mnohonásobně vyšší, se označuje 27,9 % dotázaných. Za alkoholiky, pro něž je alkohol každodenní nutností, se považuje 11,8 % respondentů.

Ve všech zmíněných zjištěních lze oproti roku 2011 pozorovat negativní nárůst jak občasných konzumentů alkoholu, tak však zejména pravidelných konzumentů a závislých alkoholiků.

Životní styl

lifestyle

 • Pití alkoholu je pro 52,5 % dotázaných zejména příjemným doplňkem různých společenských událostí.
 • Pro 13,2 % dotázaných představují alkoholické nápoje vítané zpestření všedních dnů.
 • Závislou nutností na požívání alkoholických nápojů pak připouští 11,3 % respondentů.
 • Pro 3,8 % dotázaných je alkohol prostředkem úniku od problémů a nespokojenosti s vlastním životem.
 • Pití alkoholu je nedílnou součástí dne pro 4,1 % dotázaných.
 • Pro 1,4 % respondentů představuje alkohol prostředek napomáhající ke zvládání každodenního stresu a povinností.
 •  Pro 0,8 % představuje alkohol způsob, kterým řeší své depresivní stavy.
 • Alkohol občas zpříjemňuje život 54,5 % dotázaným.
 • Alkohol často zpříjemňuje život 7,2 % respondentům a přináší radost i problémy 6,3 % domácí populace.
 • Alkohol ničí zdraví 5,3 % dotázaným.
 • Za pomyslného ničitele partnerských a rodinných vztahů označuje alkohol 4,1 % respondentů.
 • Kariéru pak alkohol zničil 1,3 % dotázaným a 1,2 % respondentům znemožňuje alkohol najít a plnohodnotně mít práci.

I přes všechna negativa, která jsou spojena zejména s nadměrným požívání alkoholických nápojů, v souhrnu pouze 15,3 % respondentů, kteří uvedli, že konzumují alkoholické nápoje, by s alkoholem chtělo skoncovat.

 

A jak jste na tom vy?

 

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14. – 21. července 2015 na vybrané skupině 4.208 otázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 21.735 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.