AUDIO: Transplantace ledvin zvyšují kvalitu života

Doc. Ondřej Viklický z Transplantcentra IKEM shrnuje hlavní výhody transplantací ledvin od žijících dárců a objasňuje, kdo komu může ledvinu darovat.

Z pohledu medicíny je nejideálnější, pokud daruje ledvinu rodič svému dítěti. Co to znamená pro další život příjemce popisuje doc. Ondřej Viklický z Transplantcentra IKEM.

U nás má s transplantacemi těchto orgánů nejrozsáhlejší zkušenosti Transplantační centrum IKEM. Zajišťuje přibližně polovinu transplantací ledvin v naší zemi.

Průkopníky transplantační chirurgie zde byli akademik Prokop Málek a chirurg Vladimír Kočandrle

Na ně pak navázala další generace chirurgů. V současné době je Transplantcentrum vedeno prof. Milošem Adamcem, CSc. Transplantační nefrologie v IKEM je spojena se jmény doc. Jirky, dr. Martínka, dr. Vítko, dr. Láchy a mnohých dalších, v současné době zejména se jménem doc. Viklického. Na celém transplantačním programu spolupracuje dalších 6 center, rovněž s rozsáhlými letitými zkušenostmi.

Jaké jsou perspektivy

Podle světových statistických údajů je v současné době přežívání transplantované ledviny od žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98 %, u kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 93 %. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba funkce ledviny až 20 let, u transplantací od kadaverózního dárce 8 – 12 let.

Transplantace poskytuje v porovnání s dalšími metodami náhrady funkce ledvin nejvyšší kvalitu života

Je snahou, aby byla dosažitelná pro všechny, kteří ji potřebují. Po řadu let narůstal počet pacientů v čekací listině rychleji, než narůstal počet transplantací. Pomyslné “nůžky” mezi počtem čekatelů a počtem transplantací se rozevíraly. V současné době je tento rozdíl zpomalen.

Trend ve vyspělých zemích, zejména v USA, je narůstající počet ledvin od žijících dárců.
I u nás se tento program daří rozvíjet a je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat.

Výzkum kmenových buněk je v samém počátku a do transplantací ještě dlouho přímo nezasáhne.

Transplantace přináší nesporný profit pro pacienty se selháním ledvin, ale ani sebelépe fungující transplantovaná ledvina neznamená zcela optimální léčbu. Tou je včasná terapie onemocnění ledvin.

V České republice je transplantační program na velmi vysoké úrovni

V roce 2008 bylo transplantováno celkem 564 orgánů a více než 5 tisíc lidí žije s funkčním transplantovaným orgánem. Počet transplantací je zcela závislý na počtu dárců, a proto je velké úsilí věnováno v IKEM především rozvoji dárcovského programu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.