Indikace a kontraindikace k transplantaci ledviny

Transplantaci ledviny potřebuje pacient s nezvratným selháním ledvin. Podmínkou je nepřítomnost kontraindikací, neboli okolností, které by bránily úspěšnému zákroku nebo přímo ohrožovaly život příjemce po něm. Transplantace ledviny je chirurgický výkon v celkové anestézii a po provedené transplantaci pacient celoživotně užívá imunosupresiva.

Obecné kontraindikace k transplantaci ledviny:

 • Závažné onemocnění srdce a cév
 • Chronické infekce (tuberkulóza; jiné)
 • Krvácení (např. ze žaludečního vředu)
 • Obezita (orientačně tzv. body mass index nad 35)
 • HIV pozitivita
 • Aktivní hepatitida
 • Tumory
 • Neschopnost a neochota pacienta spolupracovat
 • Výrazná podvýživa (malnutrice)
 • Těžké postižení jiných orgánů

Jednotlivá transplantační centra posuzují stav pacienta podle celé řady doplňujících vyšetření. Patří k nim:

 • detailní vyšetření cév (angiografie), močového měchýře a močovodů (urologické vyšetření),
 • srdeční funkce (zátěžová echokardiografie; koronarografie – zobrazení cévního řečiště srdce),
 • funkce zažívacího systému (endoskopie) a další, dle rozhodnutí indikujícího týmu lékařů.

Výsledky neposuzuje jen specialista v oboru, ale často celý tým lékařů

Musí zhodnotit, jestli transplantace pacientovi přinese prospěch nebo jestli ho nemůže ohrozit. Na zřeteli musí mít i skutečnost, že ledvina mohla být transplantována jinému pacientovi, který by z výkonu zdravotně profitoval.

Kalendářní věk sám o sobě není kontraindikací transplantace.

Kadaverózní (zemřelý) dárce

Dárce ledvin u nás může být osoba, u které je prokázána mozková smrt při zachovaném oběhu krve, u které jsou ledviny funkční a nejsou přítomny kontraindikace dárcovství. Takovýto dárce se označuje jako zemřelý (kadaverózní).

Naše zákonodárství předpokládá, že osoba, která je potenciálním dárcem, s dárcovstvím souhlasí (tzv. předpokládaný souhlas; “opting out”). Ti, kteří s dárcovstvím nesouhlasí, mají právo se přihlásit do speciálního registru osob nesouhlasících s dárcovstvím (registr NROD, spravovaný KSRZIS).

Nejčastější příčinou mozkové smrti je úraz hlavy (craniotrauma), nitrolební krvácení, a další. Tito pacienti jsou hospitalizovaní na anesteziologicko – resuscitačních odděleních či jednotkách intenzivní péče. První informaci o možném dárci podává ošetřující lékař do spádového transplantačního centra ještě před ověřením smrti mozku.

Konečné rozhodnutí, že orgány budou odebrány, je výhradně v kompetenci lékaře oddělení ARO či JIP. Odběr orgánů provádí chirurgický tým transplantačního centra, a to buď na pracovišti, kde je dárce hospitalizován, či po převozu dárce na chirurgickém sále transplantačního pracoviště. Organizaci dárcovství řídí transplantační koordinátoři jednotlivých transplantačních center.

Kadaverózní (zemřelí) dárci jsou a velmi pravděpodobně zůstanou hlavní možností pro čekatele na transplantaci. Protože výsledky transplantací jsou velmi povzbudivé, rozšiřují se indikace pro dárcovství i na osoby, které mají určité zdravotní komplikace (hypertenze; diabetes; mírně snížená funkce ledvin).

Žijící dárci

Přibližně 10 % představují u nás žijící dárci (rodiče, sourozenci, jiní příbuzní; ale i osoby bez příbuzenského vztahu k příjemci). Pokud je dárcem osoba bez příbuzenského vztahu k pacientovi, který má být příjemcem, je nezbytné posouzení Etickou komisí.

Absolutní kontraindikací pro transplantaci ledviny od žijícího dárce je onemocnění ledvin, maligní nádory s možností metastáz, riziko přenosu hepatitidy B, pozitivita na HIV a věk do 18 let. Samozřejmou podmínkou všech transplantací od žijících dárců je vyloučení jednání pod nátlakem či za úplatu.

U žijících dárců zůstává v popředí požadavek neohrozit dárce, a proto snížení funkce ledvin a další přidružené nemoci, které by mohly mít pro ledviny negativní dopad, jsou kontraindikací dárcovství.

Výběr čekatele na transplantaci ledviny

Transplantaci lze provést výhradně osobě zařazené v čekací listině. (Národní registr osob čekajících na transplantaci, tzv. „waiting list“) Tato čekací listina je seznam všech možných příjemců, kteří mají selhání ledvin a jsou v daný okamžik schopni transplantaci podstoupit. V čekací listině na transplantaci ledviny je u nás přibližně 10 % dialyzovaných osob.

Poté, co byl vybrán potenciální příjemce, informuje Koordinační středisko transplantací spádové transplantační centrum, do kterého vybraný pacient patří. Transplantační centrum kontaktuje dialyzační pracoviště, které osloví pacienta a ověří, že v aktuální chvíli nenastaly okolnosti znemožňující odeslání pacienta do transplantačního centra. Pokud je příjemce kontraindikován, je informováno Koordinační středisko transplantací, které určí dalšího příjemce v pořadí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.