Transplantace ledviny vrací nemocné do plnohodnotného života

Každý desátý obyvatel České republiky trpí některým z chronických onemocnění ledvin. U každého tisícího pak onemocnění ledvin přejde do konečného stádia, kdy je život pacienta možný pouze díky umělému čištění organismu od škodlivých látek metabolismu, tedy dialýze, nebo díky transplantaci ledviny. Nejlepší metodou, která nemocného může vrátit do plnohodnotného života, je právě transplantace ledviny. Ve srovnání s jinými metodami náhrady funkce ledvin poskytuje pacientovi nejvyšší kvalitu života. „Transplantace orgánů je jednou z nejúspěšnějších oblastí medicíny posledních desetiletí. Přitom se jedná o standardní léčbu nemocných se selháváním životně důležitého orgánu,“ zdůraznila MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM a prezidentka České transplantační společnosti.

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době je přežívání ledvin transplantovaných od žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98%, u ledvin od kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 92%. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba funkce ledviny až 20 let, u transplantací od zemřelého dárce 8 – 12 let. „Pokud transplantovaná ledvina přestane pracovat, nemocný se vrací zpět do dialyzační léčby, která je oproti úspěšné transplantaci spojena s horší kvalitou života nemocných a nezanedbatelnými ekonomickými výdaji zdravotních pojišťoven,“ vysvětlil prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM. Příčiny selhání funkce transplantované ledviny jsou různé. K hlavním důvodům patří její odhojení (rejekce), za které je odpovědný pacientův imunitní systém. Uplatňují se ale i další faktory, jako je kvalita orgánu daná věkem dárce či opakované infekce. Výsledky transplantací všech orgánů se významně zlepšily od 80. let minulého století. Důvodem je zdokonalení metody odběrů a uchování orgánů i zlepšení operační techniky, ale také vývoj moderních léků, které ovlivňují imunitní systém a organismus příjemce pak „cizí“ orgán neodmítne. V současné době představuje podíl pacientů s funkční transplantovanou ledvinou v České republice 40 % všech nemocných, kteří trpí nezvratným selháním ledvin. Transplantaci ledviny může podstoupit zhruba každý pátý nemocný s touto diagnózou, u ostatních nemocných zdravotní stav transplantaci neumožňuje.

V České republice je transplantační program na velmi vysoké úrovni. Mezi největší evropská transplantační centra patří Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. V roce 2009 zde bylo transplantováno celkem 361 orgánů, z toho 205 ledvin. V současné době odborníci tohoto pracoviště ambulantně pečují o téměř dva tisíce lidí, kteří jsou po transplantaci a mají plně funkční transplantovanou ledvinu. Do ambulance Kliniky nefrologie IKEM chodí i pacientka, která má nejdéle fungující transplantovanou ledvinu v České republice – 37,5 roku.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.