Počet pacientů dialyzačních středisek stále stoupá

Podle odhadů odborníků trpí každý desátý Čech onemocněním ledvin a po 75. roce života je to již každý druhý. Mnoho lidí však ani neví, že se u nich nemoc právě rozvíjí. Varovným signálem, abychom se začali o své ledviny více zajímat a starat, je i skutečnost, že od roku 2009 stoupl počet pacientů závislých na dialyzační péči, tj. s umělou ledvinou, o 20 %. Transplantaci ledviny, která pacienta může osvobodit od dialýzy i na dlouhý čas, přitom podstoupí z celkového počtu pouze zhruba 6 % pacientů.

V České republice je aktuálně zhruba 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči, a to buď na dialyzačním středisku nebo doma léčených peritoneální (břišní) dialýzou nebo domácí hemodialýzou. Stará se o ně více než 110 dialyzačních středisek rozesetých po celé republice a otevírají se další nebo se rozšiřují jejich kapacity. V loňském roce bylo v těchto dialyzačních střediscích provedeno přes 960 tisíc hemoeliminačních výkonů.

Většina pacientů přitom na dialýze stráví celý zbytek svého života, osvobozující transplantaci ledvin postoupí pouze zhruba 6 % z nich. Důvodem mohou být přidružené zdravotní problémy, ale i obavy z tohoto operačního výkonu. Často samozřejmě také chybí dárci orgánů, na novou ledvinu se čeká v průměru něco málo přes jeden rok. Za prvních osm měsíců letošního roku postoupilo transplantaci ledvin 328 pacientů, přičemž nejvíce napilno měla česká transplantační centra v srpnu, kdy proběhlo celkem 62 transplantací ledvin. Dialyzační střediska si nyní hodně slibují i od nedávné novely transplantačního zákona, která umožňuje získávání orgánů z řad cizinců zemřelých na území České republiky.

„Naše nefrologické ambulance a dialyzační střediska se starají o více než 16 000 pacientů s onemocněním ledvin všech stádií a přibližně o 1700 pacientů se selháním ledvin, kterým vždy nabízíme jako první možnost léčby transplantaci,“ říká Aleš Zacharda, prokurista společnosti Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje zhruba pětinu dialyzačních středisek, a dodává: „I když existují poměrně přísná kritéria pro zařazení pacienta na čekací listinu, snažíme se dělat vše pro to, aby pacient mohl tento výkon podstoupit. V letošním roce se to podařilo zatím u 61 našich pacientů, což je meziroční nárůst o 24 %, a dalších 138 jich je aktuálně na čekací listině.“

Ve většině případů způsobují poškození ledvin civilizační nemoci jako jsou cukrovka, obezita, vysoký tlak nebo ateroskleróza. V tomto případě dochází ke snižování ledvinných funkcí postupně. „Člověk si toho ani nemusí všimnout, protože jej nic neupozorní. Ledviny nebolí, a tak kromě únavy, nechutenství a menší výkonnosti se dlouho žádné další příznaky neobjevují. Proto je třeba nezanedbávat preventivní prohlídky u praktického lékaře, který může počínající onemocnění ledvin včas zachytit. Ty by neměli vynechávat zejména nemocní se zvýšeným rizikem selhání ledvin – diabetici, lidé s vysokým tlakem a lidé nad 60 let,“ upozorňuje MUDr. Petr Táborský, primář hemodialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze-Krči.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.