AUDIO: Světový den ledvin letos připadá na 12. března

Chronické selhávání ledvin přichází nenápadně, bez příznaků, často člověka dlouho nijak neobtěžuje. O to je záludnější. Určité skupiny lidí jsou náchylnější či spíše rizikovější ke vzniku tohoto onemocnění. Doc. Romana Ryšavá z Kliniky neurologie 1. LF UK a VFN vysvětluje, které to jsou:

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost ho vyhlásily letos již počtvrté, tradičně druhý čtvrtek v měsíci březnu. Světový den ledvin si klade za cíl zvýšit informovanost zdravotníků, ale zejména co nejširší laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V tomto roce se pozornost soustředí na kontrolu krevního tlaku a vztah hypertenze a chronického onemocnění ledvin.

V České republice je Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností.

Ledviny každý den přefiltrují a vyčistí 200 litrů krve

Každý z nás má v těle asi 5 litrů krve. Našimi ledvinami toto množství denně projde čtyřicetkrát! Tento párový orgán odebírá z krve škodlivé odpadní látky a přebytečnou vodu. Obojí pak vylučuje ve formě moči. Tím jeho důležitost nekončí. Ledviny pomáhají udržovat správnou hladinu chemických látek v těle, především sodíku, fosforu a draslíku. Vyrábějí důležité hormony, které stimulují tvorbu červených krvinek v kostní dřeni, regulují krevní tlak, pomáhají udržovat naše kosti v dobré kondici. To vše při velikosti každé z nich asi jako zavřená lidská pěst.

Asi 5 % obyvatel naší země má významně sníženou filtrační funkci ledvin

K tomuto stavu dochází nejčastěji v důsledku:

 • Diabetu (cukrovky)
 • Hypertenze (vysokého krevního tlaku)
 • Aterosklerózy („tvrdnutí cév“ = poruchy prokrvení ledvin)

Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko:

 • Onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin)
 • Vývoje selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou nebo transplantací

S rostoucím věkem populace a zvyšujícím se počtem diabetiků počty dialyzovaných pacientů a náklady na jejich léčbu nepochybně porostou.
Transplantace je proti dialýze (pro pacienta) výhodnější a navíc finančně méně náročnou metodou léčby. V roce 2008 bylo v ČR transplantováno 357 ledvin a asi tři a půl tisíce lidí u nás žije s funkční transplantovanou ledvinou.  Je to 40procentní podíl všech nemocných, kteří jsou léčeni pro nezvratné selhání ledvin.

Diagnóza chronického onemocnění ledvin

Opírá se o stanovení kreatininu v séru a vylučování bílkovin (přesněji albuminu) do moči. Časná detekce chronického onemocnění ledvin je snadná (vyšetření albuminu v moči, stanovení sérového kreatininu, eventuelně výpočet filtrační funkce ledvin). U většiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin ale zůstává onemocnění nediagnostikováno. V ČR je každoročně zahajována dialyzační léčba až u 1/3 nemocných, u kterých se o chronickém onemocnění ledvin doposud nevědělo. Časná diagnóza ledvinného onemocnění umožňuje snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít vývoji jeho komplikací.

Nejvýznamnější opatření, která u pacientů s chronickým onemocněním ledvin významně snižují riziko vývoje selhání ledvin a kardiovaskulárních komplikací jsou:

 • Snížení krevního tlaku u pacientů s hypertenzí na nižší cílové hodnoty než u pacientů bez onemocnění ledvin
 • Snížení ztrát bílkoviny močí
 • Kontroly glykémie (hladiny cukru v krvi) a její případná normalizace
 • Kontroly krevních tuků a léčba zvýšených hodnot
 • Zastavení kouření
 • Snížení tělesné váhy

Program Renálního Screeningu – PROGRES

Jeho snahou a cílem je sladění aktivit, které mají za úkol zvýšit všeobecné povědomí o nemocech ledvin, zvláště pak u lidí s vyšším rizikem vzniku onemocnění. Těmi jsou lidé:

 • S diabetem
 • S vysokým krevním tlakem
 • S rodinnou anamnézou diabetu
 • S rodinnou anamnézou chronického onemocnění ledvin

Pacienti v rizikových skupinách by se měli ptát svých lékařů nejen jaký mají krevní tlak nebo cholesterol, ale i jaký mají kreatinin, zda mají nebo nemají bílkovinu v moči. PROGRES svým zaměřením usiluje o včasné rozpoznání onemocnění ledvin.

Dostupnost informací a edukačních materiálů je zajištěna na stránkách www.ledvinyprogres.cz. Návštěvníci se tam dozvědí vše podstatné o nemocech ledvin, vhodné životosprávě, zásadách diety, ale také o možných rizicích, možnostech a způsobech léčby. Samozřejmostí jsou informace o tom, jak své ledviny chránit a onemocněním tak předcházet.

Server je určen jak laické veřejnosti, tak lékařům a odborníkům. K dispozici tam jsou mimo výše uvedeného automatické vzorce výpočtů. Odkazy na možné stažení výukových materiálů pro pacienty zdarma, kontakty na regionální nefrologická pracoviště, upozornění na příznaky začínajících ledvinových onemocnění a veškeré související informace.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.