AUDIO: Nemocnice Na Homolce má nové operační sály

Neurochirurg MUDr. Jan Šroubek vysvětluje, kdo může profitovat ze služeb nového neurochirurgického operačního traktu, která onemocnění se tam s výhodou léčí.

Slouží lékařům a pacientům neurochirurgie. Vybudování nového polyfunkčního traktu s nově instalovanou intraoperační magnetickou rezonancí (MR), sestavou neuronavigačních systémů, operačním mikroskopem poslední generace a dalšími přístroji řadí neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce mezi významná neurochirurgická pracoviště v Evropě. Je zde vše potřebné takzvaně pod jednou střechou.

Léčebný program šitý na míru

Zkušený neurochirurgický tým ve spolupráci s širokým spektrem dalších spolupracovníků zajišťuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu kompletní servis pro celou škálu neurochirurgických pacientů. Léčebných možností mohou využívat pacienti s onemocněním mozku, míchy, periferních nervů a páteře.

Kromě neurochirurgického oddělení se na péči neurocentra podílejí další pracoviště:

  • Neurologické oddělení s rozvinutým epileptologicko-epileptochirurgickým programem a s programem péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou
  • Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie s Leksellovým gama nožem, zabývající se mj. i hlubokou mozkovou stimulací a dalšími výkony u pacientů s funkčními poruchami mozku (např. Parkinsonovou chorobou)
  • Radiodiagnostické oddělení s týmem pro léčbu cévních onemocnění mozku
  • PET Centrum (pozitronová emisní tomografie) vybavené v současnosti už dvěma hybridními kamerami PET/CT (výhodou je, že spojují v jednom přístroji dva typy vyšetření)
  • Rehabilitační oddělení a další

„Díky špičkovému vybavení mohou být i velmi radikální operace provedeny bezpečně pro pacienty,“ shrnul ředitel nemocnice a bývalý primář neurochirurgického oddělení Vladimír Dbalý. Podotkl, že i před rekonstrukcí poskytovala nemocnice kvalitní péči. Velmi rychlý vývoj technologií ale vedl k tomu, že přistoupila k renovaci.

Nemocnice Na Homolce má neurochirurgii jako jedno z dominujících odborných zaměření. Neurochirurgické oddělení se po svém vzniku v roce 1990 velmi rychle zařadilo počtem operačních výkonů i spektrem léčených pacientů mezi přední středoevropská pracoviště. Homolka má jako jediná v zemi Leksellův gama nůž, který umožňuje provádět mozkové operace „bez operace“. Kvalitu a bezpečnost pro pacienty potvrzuje mezinárodní akreditace JCI.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.