AUDIO: Nové technologie umožňují větší bezpečí pro pacienty

„Hlavní výhodou moderních přístrojů na novém operačním sále neurochirurgie je to, že zvyšují bezpečnost neurochirurgických operací pro pacienty. Lidský mozek je orgán, který je asi jedním z nejsložitějších v přírodě vůbec a z toho logicky vyplývá, že při operacích v této oblasti pro nemocné existují určitá rizika,“ vysvětlil neurochirurg MUDr. Jan Klener a doplnil:

Po dlouhých přípravách se během roku 2008 za podpory vedení Nemocnice Na Homolce a Ministerstva zdravotnictví ČR podařilo vybudovat polyfunkční sálový komplex, který reprezentuje nejmodernější trendy současné neurochirurgie.

Unikátnost renovovaného operačního traktu není jen ve vlastním technickém vybavení, ale především v možnosti vzájemného propojení jednotlivých přístrojů. Jejich jednotlivé schopnosti se tak kombinují, což pacientům přináší vyšší úroveň přesně cílené a maximálně efektivní léčby. Prioritou je bezpečnost pacientů provázená snahou o jejich co nejmenší nepohodlí spojené s podstupovanými zákroky.

Vybavení operačního komplexu

  • Intraoperační magnetická rezonance je ústředním prvkem sálového traktu. Umožňuje přesné zobrazení a funkční vyšetření operované tkáně přímo v průběhu operace (odtud název intraoperační nebo také pooperační MR). Optimální umístění přístroje pro magnetickou rezonanci v komplexu operačních sálů a těsně navazující neurochirurgické jednotky intenzivní péče umožňuje také okamžitou a přesnou diagnostiku nejen pro operatéry na sále, ale i pro personál intenzivní péče bez nutnosti převážet pacienta na vyšetření do jiné části nemocnice.
  • Současně přístroj pro MR kooperuje s třemi neuronavigačními systémy. Jejich hlavní úlohou při operaci je přesná orientace v oblastech mozku, kde není dostatek viditelných orientačních bodů. S nadsázkou se dá použít přirovnání k použití GPS systému při orientaci v terénu.
  • Operační mikroskop je nejvýznamnější mikrochirurgický nástroj, který umožňuje především dokonalé zobrazení, potřebné zvětšení a osvětlení operačního pole. Je nutným předpokladem přesné práce neurochirurga. Supermoderní mikroskop instalovaný v novém operačním komplexu navíc umožňuje propojení s navigačními systémy a dvě zcela nové metody intraoperačního (v průběhu operace) fluorescenčního zobrazení.
  1. Fluorescenční videoangiografie mozkových cév znamená zásadní krok v cévní mikroneurochirurgii zejména mozkových aneurysmat (výdutí). Uživatelsky jednoduché a pro nemocného zcela nezatěžující zobrazení náplně cévních struktur v operačním poli minimalizuje možnost obávaných ischemických komplikací (nedokrevnost mozku) a ověřuje dokonalé vyřazení krevního toku do patologických cévních výdutí. Metoda má svůj význam i v operativě tepenně-žilních malformací (cévních „uzlů, spletenců“) a mozkových by-passů.
  2. Fluorescenční zobrazení nádorové tkáně u obtížně odlišitelných nádorů v operačním poli. Po tabletovém podání fluorescenční látky před operací dojde k fluorescenčnímu obarvení nádorové tkáně v operačním poli a tuto – jinak prakticky neodlišitelnou patologickou tkáň – lze pak bezpečně odstranit.

Součástí komplexu operačních sálů jsou i další technologie patřící ke „zlatému standardu“ výbavy moderního neurochirurgického pracoviště. Jedná se o:

  • ultrazvukové aspirátory usnadňují odstraňování mozkových nádorů, šetří cévní struktury a umožňují minimální manipulaci s nervovými strukturami
  • elektrofyziologický monitoring spolu s
  • funkční magnetickou rezonancí zvyšuje bezpečnost operací v důležitých oblastech mozku a míchy
  • endoskopický systém umožňuje minimálně invazivní operace v některých oblastech nervového systému

Rozsáhlý spondylochirurgický program neurochirurgického oddělení pokrývá téměř celé spektrum chirurgické léčby onemocnění páteře.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.