Ateroskleróza může vyřadit z provozu i naše ledviny

28Lidé trpí řadou civilizačních nemocí, které přicházejí v důsledku nezdravého životního stylu, nedostatku pohybu, jezení nezdravých věcí a každodenních stresů. Dopřáváme si kaloricky bohatou, často průmyslově vyráběnou a přesolenou stravu, nadmíru alkoholu a nešetříme ani na tabákových výrobcích. Na pohyb nemáme čas. Náš uspěchaný život je plný stresu a nervozity. A tak přichází civilizační nemoci, které mohou, dlouho nepoznány, devastovat naše srdce, cévy a ledviny. Které to jsou? Obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak. A všudypřítomná ateroskleróza.

V souvislosti s civilizačními nemocemi bývá často zmiňován srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Co je ale příčinou těchto fatálních příhod? Je to poškození cév, které stojí na počátku závažných komplikací. Drobné cévky i velké cévy se vlivem tukových a vápenatých usazenin začnou zužovat a krev v nich nemůže proudit tak plynule, jako dříve. Co se stane, pokud je cévní systém postižen aterosklerózou? Tělesné tkáně a orgány strádají, postupně jsou stále více ochuzovány o kyslík a přestávají plnit svou funkci.

Lékaři aterosklerózu popisují jako degenerativní onemocnění cév, ve kterých se usazují tukové vrstvy kašovité konzistence. Důvodem je mimo jiné nadbytek tuků v krvi, který také označujeme jako hyperlipidémie nebo hypercholestrolémie. Proces urychluje vysoký krevní tlak. Usazeniny se pak v cévách dále organizují, prorůstá jimi vazivo a časem se do nich začne usazovat i vápník. Ateromové pláty, jak se těmto útvarům také říká, postupně zužují průsvit cévy a mohou ji dokonce zcela ucpat. Pokud jsou to arterie na dolních končetinách, pak člověk pociťuje nedostatek kyslíku většinou jako bolest při delší chůzi, která jej donutí přerušit chůzi. Pokud postihne uzávěra srdeční cévu, výsledkem je infarkt a jeho závažnost závisí na konkrétní poškozené tepně. Při ucpání mozkových cév dochází k mozkové mrtvici.

Poškozeny mohou být také drobné cévky v ledvinách. Výsledkem pak je nedostatečné prokrvení ledvinné tkáně a snižuje se filtrace krve a tvorba moči. Tím je vlastně ledvina, hlavní čistička tělesných odpadů, postupně vyřazena z provozu a zplodiny metabolismu se začnou v těle hromadit. Dochází tak k postupnému snižování funkce ledvin, které může vyvrcholit ledvinným selháním. „Díky nárůstu civilizačních onemocnění trpí podle odborných odhadů onemocněním ledvin každý desátý člověk, po 75. roce života je to již každý druhý. Pokud onemocnění ledvin dospěje do stadia úplného selhání ledvin, je zapotřebí jejich náhrada pomocí dialýzy nebo transplantace. V České republice je přes 5 800 pacientů, kteří potřebují přístrojovou náhradu funkce ledvin – dialýzu,“ udává MUDr. Táborský primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze 4 – Krči.

Ve většině případů, kdy poškození orgánů způsobuje ateroskleróza, dochází k degeneraci postupně a nemoc může dlouho probíhat skrytě. Můžete namítat, že s věkem má každý z nás velkou pravděpodobnost, že ateroskleróza postihne i jeho tepny, ale každý z nás může tento proces výrazně zpomalit. „Důležité je pracovat se svou tělesnou hmotností. Obezita je totiž úzce spojena s diabetem a vysokým krevním tlakem a téměř polovina pacientů dialyzačních středisek jsou právě diabetici. Velmi důležité je pečlivě udržovat krevní tlak na požadované úrovni a totéž platí o hladině cukru v plazmě,“ doporučuje MUDr. Táborský primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze 4 – Krči, a dodává: „Pokud má pacient poruchu lipidového metabolismu (zvýšený cholesterol nebo ostatní lipidy), měl by být léčen a sledován specialistou. A pro správné prokrvení všech orgánů, včetně ledvin, stejně jako pro kontrolu tělesné hmotnosti, je důležitý pravidelný pohyb.“

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.