krevni-tlak-lekar-pacientka

Nová metoda léčby vysokého krevního tlaku

Zcela novou léčebnou metodou hypertenze je tzv. renální (ledvinná) denervace. Spočívá v působení radiofrekvenční nebo ultrazvukové energie na nervová vlákna, která jsou spirálovitě obtočená kolem ledvinné tepny. Ta totiž přispívají k rozvoji a udržení hypertenze. Zničením těchto vláken se u většiny pacientů sníži ktevní tlak na přijatelnou hodnotu a současně se sníží počet léků, které v léčbě hypertenze užívají. Kardiologové Nemocnice Na Homolce již provedli touto metodou v  jejích různých podobách od počátku roku 2009 přes 200 zákroků, některé z nich ve spolupráci s americkými odborníky a to opakovaně i ve světové premiéře.

Poslední čtyři zákroky uskutečnili kardiologové z Homolky společně s Američany před dvěma týdny, kdy aplikovali čtyřem pacientům léčebnou ultrazvukovou energii velmi šetrně pouze přes kůži.

Renální denervace je jednou z šancí, jak příznivě ovlivnit špatně léčitelnou (rezistentní) hypertenzi. Princip spočívá v zavedení katétru do ledvinné tepny, kolem níž jsou omotána nervová vlákna regulačního nervového systému (sympatiku). Působením energie se tato vlákna zničí. Tím se utlumí reakce nervů, které prostřednictvím přímého působení na průtok krve ledvinami i zpětnou vazbou na centrální nervovou soustavu vyvolávají stažení cév a přispívají tak ke vzniku těžké hypertenze. Energie se používá buď radiofrekvenční nebo ultrazvuková. Ultrazvuková energie je ve srovnání s radiofrekvenční výhodnější.

Princip postupu za použití radiofrekvenčního proudu je známý již od roku 2007, kdy byla renální denervace u člověka provedena celosvětově vůbec poprvé. „Využití ultrazvuku má oproti radiofrekvenčnímu proudu několik výhod. Odstraňuje nežádoucí účinky, tedy přímé zahřívání stěny tepny a následný otok. Navíc se zákrok nemusí provádět opakovaně, postačí jen jediná aplikace. Rovněž doba působení ultrazvukovou energií je mnohonásobně kratší – při radiofrekvenci aplikace trvá dvě minuty, zatímco ultrazvukem je to pouhých 20 sekund,“ říká primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, CSc.,FESC.

U pacientů, kteří na jaře podstoupili zákrok v Nemocnici Na Homolce, byl zjištěn výrazný pokles abnormálně zvýšeného krevního tlaku již po měsíci, další pokles se prokázal po třech měsících, nyní se očekávají data po půl roce od provedení zákroku. V průměru činil po třech měsících od zákroku pokles systolické složky krevního tlaku 26 mmHg a diastolické složky 13mmHg, přičemž pacienti neměli žádné závažnější komplikace. Tyto výsledky naši kardiologové prezentovali koncem října v Miami v USA

Farmakorezistentní hypertenze

Renální denervace je vhodnou léčbou pro nemocné, u nichž se nedaří držel léky výši krevního tlaku na přiměřených hodnotách. Přes veškerou snahu se daří lékařům snížit vysoký krevní tlak pomocí léků jen asi u 50 procent léčených pacientů. Znamená to tedy, že existuje početná skupina lidí, u nichž se nedá léčit hypertenze do té míry, jak by bylo žádoucí. Odborníci proto stále hledají nové možnosti a postupy pro úspěšnou léčbu vysokého krevního tlaku.

 Hypertenze (vysoký krevní tlak) patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním – ve vyspělých zemích postihuje až 35 procent dospělých, v Česku jím trpí zhruba dva miliony lidí. Neléčená nebo špatně léčená hypertenze je významným rizikovým faktorem, jenž hraje negativní roli v onemocnění srdce a cév, která jsou hlavní příčinou úmrtnosti na celém světě. V ČR zemřelo v roce 2010 v důsledku chorob cév a srdce téměř 54 tisíc lidí, což představuje 50,2 procent všech úmrtí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.