Světový den diabetu

Čeští zdravotníci jej oslaví tak, že zdarma změří hladinu krevního cukru, krevní tlak, index tělesné hmotnosti – BMI, hladinu cholesterolu a procento tělesného tuku.
Heslo letošního ročníku Světového dne diabetu zní: „Ochraňme naši budoucnost“ a jeho cílem je motivování veřejnosti ke sledování rizikových faktorů diabetu 2. typu. Světový den diabetu připadá podle Světové zdravotnické organizace na 14. listopadu, což je den narození objevitele inzulinu Fredericka Bantinga. Globální kampaň je iniciovaná Mezinárodní diabetickou federací a účastní se jí stovky milionů lidí po celém světě.

Heslo letošního ročníku Světového dne diabetu zní: „Ochraňme naši budoucnost“ a jeho cílem je motivování veřejnosti ke sledování rizikových faktorů diabetu 2. typu. Česká pobočka International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA, Mezinárodní asociace studentů medicíny) připravila k letošnímu dni diabetu program: mezi 9. a 15. listopadem budou zdravotníci zdarma měřit hladinu krevního cukru, krevní tlak, index tělesné hmotnosti BMI, hladinu cholesterolu a procento tělesného tuku. Lidé se budou moci poradit s lékaři, zdravotními sestrami a studenty medicíny o tom, jak upravit svůj životní styl, aby nešli vstříc cukrovce 2. typu. „Motivace k prevenci diabetu 2. typu je zaměřena především na mladší a střední věkovou kategorii. Nejvíce nových diabetiků je totiž ve věkové kategorii 40-59 let,“ upozornil Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 

Termíny konání akcí v jednotlivých městech České republiky:

Hradec Králové: 9.11. EuroCenter – Interspar, 12 – 18 hodin

Praha: 14.11. Václavské náměstí, 12 – 18 hodin

Brno: 14.11. Velký Špalíček, 12 – 18 hodin

Ostrava: 14. 11. OC Galerie a OC Laso, 10 – 18 hodin

Plzeň: 15.11. Nákupní centrum Borská pole, 10 – 16 hodin

Olomouc: 15. 11. Horní náměstí, 13 – 18 hodin

 

Na Václavském náměstí v Praze se příchozí budou moci na okamžik vžít do role diabetika, a to se všemi omezeními a komplikacemi, které s sebou toto onemocnění přináší. V rámci projektu nazvaného „Myslete na jídlo“ budou moci návštěvníci porovnat své současné stravování se zásadami zdravého jídelníčku a se stravovacími doporučeními pro diabetiky. Kromě informací, jak rozpoznat symptomy počínající cukrovky, si veřejnost bude moci vyzkoušet poskytování první pomoci diabetikovi v nouzi.

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) je označení pro nejednotnou skupinu onemocnění různého původu, jejichž společným jmenovatelem je zvýšená hladina krevního cukru. Správná regulace hladiny krevního cukru je výsledkem složitých mechanismů, na kterých se podílí nervová soustava a řada hormonů.

Převážná většina diabetiků trpí diabetem 2. typu, jehož nástup lze do jisté míry ovlivnit správnou životosprávou a fyzickou kondicí. V České republice žije téměř 850 000 diabetiků a lékaři odhadují, že dalších čtvrt milionu lidí má nepoznaný diabetes. Na léčbu diabetu a jeho komplikací jsou v České republice vynakládány přes tři miliardy korun ročně a tyto náklady stále rostou. Je proto zcela zásadní bojovat proti diabetu 2. typu a investovat do prevence a včasné léčby cukrovky.

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.