Toxoplazmóza, může zavinit agresi? – Téma měsíce

Toxoplazmóza je obecně neškodná parazitární infekce. A právě možná neškodnost poutá vědce v k dalším výzkumům. To byl i záměr vědců z Chicaga  zjistit zda  poruchy, při které jsou jedinci vyvedení z míry, neadekvátně agresivně reagují na různé podněty, neočekávaně je rozlítí každá banalita, mohou být do značné míry spojené s toxoplazmózou, kterou vyvolá parazit obyčejně spojován s kočičími výkaly. Je potvrzené, že toxoplazmóza může mít daleko větší dosah.

Náchylní k náhlé zlosti

Lidé s psychickými problémy související s výbuchy zlosti, fyzickou či slovní agresí, ale i s bipolární poruchou a počínajícími stavy schizofrenie byli v nedávné době podrobeni výzkumu na chicágské Univerzitě behaviorální neurovědy.  Bylo zjišťováno, do jaké míry je možné spojit neurózy a psychózy u pacientů s parazitem Toxoplasma gondii způsobující toxoplazmózu.

Dosud se totiž vědělo, že toxoplazmóza  mění psychiku a aktivitu, ale spíše k latentnosti a zpomalení. Lidé postižení parazitem vykazují  pro každé pohlaví jiné znaky. Muži ztrácejí respekt k autoritám, riskují, ztrácí opatrnost a ženy se stávají společenštějšími a družnějšími.

To je vlastně podstata manipulátorského chování toxoplazmatického parazita.  Podle hypotézy stanovené Doc. RNDr. Jaroslavem Flegrem, CSc., předním vědcem výzkumu parazita Toxoplasma gondii, mohou některé parazitické organismy účelně měnit chování svého hostitele a tím zvyšovat pravděpodobnost svého přenosu do dalšího hostitele. Proč je ale různá změna u žen a mužů, se zatím dosud přesně neví.

 

Toxoplazmóza

Toxoplazmóza
cyklus Toxoplasma gondii –  [1]lupa

Toxoplazmóza je obecně neškodná parazitární infekce, která je přenášena přes výkaly infikovaných koček, kontaminované vody nebo nedostatečně tepelně upraveným masem. Postihuje v ČR asi 30% všech lidí, (ve Francii až 90%), ale je obvykle latentní.

Příznaky

Její příznaky jsou jako slabší projev chřipky, horečka, bolesti svalů. Jakmile příznaky odezní dále se nijak výrazněji neprojevuje.  Parazitem se dokážeme nakazit zpravidla od koček, respektive od domácích savců, kteří se živí jinými teplokrevnými živočichy.  Člověk se následně může nakazit přenosem oocyst parazita (viz obr.1) z výkalů savců, případně požitím nakaženého masa, či rostlin, které přišly do styku s výkaly.

Nebezpečnost

Nebezpečná se je ale pro prenatální vývoj dítěte. Právě v prvním trimestru může akutní toxoplazmóza vyvolat potrat, nebo u plodu způsobit hydrocefalus (zbytnění mozkomíšního moku v mozku.)

Parazit Toxoplasma gondii se usidluje prakticky ve všech orgánech těla včetně mozku, množí se a napadá další buňky, které destruuje. V mozku je schopný se navázat na neurobuňky a měnit jejich funkci.

 

Výzkum toxoplazmózy

objemy vzorků v laboratořiVýzkumníci z University z Chicaga, pod vedením Dr. Emila Coccaro, hledali účinnější způsoby, jak diagnostikovat a léčit  impulsivní agresi.

Ve studii bylo hodnoceno celkem 358 dospělých Američanů. Třetinu zkoumaných tvořili jedinci s agresivním neuropsychickým postižením, kteří byli rozdělení ještě na stupně dle své poruchy (deprese, bipolární porucha,sebevražedné chování, známky schizofrenie…) , k nim, pro srovnání byli připojeni i zdraví jedinci a také třetinu tvořili psychiatričtí pacienti s dalším poruchami, ale nikoli s impulsivní agresí. Z odebrané krve všech účastníků  byla následně detekována přítomnost či absence parazitů toxoplasma gondii a její výskyt  v mozku.

 

Výsledek výzkumu

Výzkum ukázal, že latentní parazitární nákaza v mozkové tkáni, se nacházela u 22 % pacientů s impulsivní agresí.
16%  pacientů z psychiatrické skupiny bez agrese neslo také parazita v mozku a u zdravých jedinců pouze 9 %.

Autoři výzkumu poukazují na to, že závěry neznamenají, že toxoplazmóza způsobuje agresi, nebo že lidé s kočkami mají větší pravděpodobnost ke vzteku. Jejich práce spíš ukazuje, že latentní forma Toxoplasma gondii parazita, může změnit chemické procesy v mozku do stavu, který zvyšuje riziko agresivního chování, včetně deprese, bipolární poruchy, sebevražedného chování i schizofrenie.

Závěrem

Vědci zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu k potvrzení, jestli existuje kauzální vztah. Sám tento tým je už nyní dále a sleduje vazby mezi toxoplazmózou, agresí a lehčími neuropsychickými poruchami v naději, že nakonec najdou nové způsoby, jak je diagnostikovat a léčit. Další pracovní skupina pak ověřuje výzkumem potvrzené propojení toxoplazmózy se schizofrenií, kde jsou již z dřívějších prací evidovány kladné výsledky vzájemné interakce.

 

[1] Photo: Content Translate Providers(s): CDC/Alexander J. da Silva, PhD/Melanie Moser – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #3421. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=742923

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.