zásoba krve

Krevní skupiny a Rh faktor

Když má matka a dítě nesouhlasný Rh faktor, znamená to komplikace, stejně jako když člověku dáte transfuzi s jiným typem krve. Objevení krevních skupin a Rh faktoru je v podstatě mladá záležitost. Rh faktoru dokonce není ani sto let. A při tom jsou krevní skupiny pro nás tolik důležité. Vlastně si ani nepřipouštíme,  jak  to muselo být dříve, kdy se transfuze hojně užívaly při léčbě duševních chorob. Kolik lidí zemřelo na záměnu krve do roku 1900…  v té době se totiž teprve objevovaly krevní skupiny.

Imunitní systém krve, genetické přenosy, ale vlastně základy novodobé hematologické vědy jsou založeny na existenci antigenu a protilátky. erytrocyty

Molekuly na povrchu červených krvinek jsou obecně nazývány antigeny, nejčastěji se vyskytují A a B, nazývané přesně aglutinogen A a aglutinogen B.  Tyto jsou dominantní.

Také se může stát, že se nevyskytuje ani jeden 0,  nebo naopak oba dva A i B.

 

Dalším antigenem na červených krvinkách je mimo jiné i antigen D. Tento antigen na červených krvinkách (erytrocytech) má asi 85% celosvětové populace. Pokud jej lidé mají,  je jejich krevní skupina označená Rh faktorem + a pokud na povrchu erytrocytů není antigen D, pak se jedná o Rh faktor –. Takto by se v kostce dalo shrnout rozdělení krevních skupin a Rh faktorů.

 

Víte, co je …

Antigen – je látka, kterou je schopen imunitní systém rozeznat a která vyvolá v organismu imunitní reakci, při které vytvoří obrannou protilátku.

 

Podle čeho se vlastně krevní skupiny určují?

Na membránách erytrocytů se vyskytují různé antigeny bílkovinné podstaty zvané aglutinogeny. Platí, že u lidí je to různé, existují 4 základní skupiny, někteří je buď mají všechny, nebo žádné, případně mají pouze jeden z nich.krev

 

Podle toho, které z těchto aglutinogenů jsou přítomny, se určuje krevní skupina:
Skupina A – Tvoří se aglutinogen A, ale v krevní plazmě se vytvoří (antigeny) protilátky B
Skupina B – Tvoří se aglutinogen B. kdy plazma této krve obsahuje protilátky A
Skupina AB – Tvoří se oba aglutinogeny, ale plazma neobsahuje žádné protilátky
Skupina 0 –Neobsahuje žádné aglutinogeny, avšak plazma obsahuje prekurzor pro tvorbu protilátky A a protilátky B. Nazývá se antigen H, což je vlastně prekurzor pro antigen A i B. V některých  textech je proto skupina 0 nazývána skupinou H.

 

V České republice je nejčastěji zastoupena krevní skupina A (42%), 0 (38%), B (12%) a AB (8%).

V rámci světa je nejčastěji zastoupena krevní skupina 0 (63 %),A (21%), B (13%) AB (3%).

Je známo, že krevní skupina je charakteristická pro Jižní Ameriku, kde je zastoupena až v 95%. Skupina B zase vede v Asii a skupina A je charakteristická pro Švédsko.

Člověk s krevní skupinou AB je univerzální příjemce, dá se říci, že může přijmout jakoukoli krevní skupinu, která nese stejný RH faktor jako jeho krev.
Naopak člověk s krevní skupinou 0 je univerzální dárce, obecně platí, že jeho krev může přijmout kdokoli.  Nic ale není tak jednoznačné jak na první pohled vypadá.

 

Pozor na krev

krevní zásobaKrevní skupina 0 obsahuje plazmu bohatou na protilátky A a B.

Pokud je tedy transplantována jinému příjemci dodává se bez plazmy, tedy pouze krevní destičky a buňky uložené ve speciálním roztoku plazmu nahrazující. Kdyby to tak nebylo a pacient by dostal krev 0 i s plazmou právě bohatou na protilátky antiA a antiB, a v jeho krvy by došlo k rozpadu červených krvinek A, nebo B, případně AB (podle skupiny krve příjemce) a to by jej usmrtilo.

 

Při transfúzích se běžně na univerzálního dárce a příjemce „nehraje“ a striktně se dodržují krevní skupiny. Výjimku ale tvoří extrémně naléhavé případy, u kterých se krevní skupina opravdu dodává bez plazmy.

Ještě jeden příklad

Pokud při transfúzi dostane pacient s krevní skupinou A, sérum od dárce s krevní skupinou B, začnou pacientovy anti-B protilátky ničit nově přijatou krev B, a zároveň protilátky nové krve B, tedy anti- A, začnou rozpadat původní pacientovu krev A a pacient pravděpodobně zemře.

 

Dědičnost krevních skupin

Dědičnost je velmi jednoduchá. Mějte na paměti, že každý jedinec má část krve od matky a část od otce, mezi krevními skupinami existuje dominance, kdy krevní skupina 0 je nejslabší.

Jak to tedy funguje?

Pokud máte krevní skupinu A, znamená to, že buď máte AA, tedy oba rodiče měli skupinu A, nebo můžete mít A0, tedy jeden z rodičů má skupinu A a druhý 0.

A nyní se podívejte níže, kde jsou další kombinace.
krevní skupina A – je buď AA nebo A0
krevní skupina B – je buď BB nebo B0

krevní skupina AB – je pouze AB
krevní skupina 0 – je pouze 00

tabulka kombinace krevních skupin

 

Jak to tedy bude u vašeho dítěte?

Platí opět stejná kombinace.

 

Rodiče A X A – Dítě – A nebo 0

Rodiče A X B – Dítě – A, B, AB nebo 0

Rodiče B X B – Dítě – B nebo 0

Rodiče A X 0 – Dítě – A nebo 0

Rodiče B X 0 – Dítě – B nebo 0

Rodiče AB X AB – Dítě – A, B nebo AB

Rodiče AB X A – Dítě – A, B nebo AB

Rodiče AB X B – Dítě – A, B nebo AB

Rodiče AB X 0 – Dítě – A nebo B

Rodiče 0 X 0 – Dítě – pouze 0

 

Jak sami vidíte, může se stát, že v rodině matka, otec i jejich potomci mohou mít každý jinou krevní skupinu. Čili jakékoli pochyby o otcovství, nelze odargumentovat slovy „ty máš krevní skupinu A, já mám B, takže to dítě není moje, když má krev 0“.

 

Bombay, genetická výjimka, co potvrzuje pravidlo

Může dojít k vzácnému případu, že jedinec netvoří antigen H, ale má predispozici pro některou z dominantních skupin, která se u něj. díky absenci H neprojeví. Takový jedinec bude mít skupinu 0, a tato 0 bude mít dominanci nad A a B.

Výsledkem nastane stav, který odporuje základním pravidlům dědičnosti krevních skupin. Jedná se však o velmi vzácný fenomén, poprvé identifikovaný právě v Indii.

V popsaném případě měla matka se zdánlivou krevní skupinou 0 dítě se skupinou AB. Tím se přišlo na to, že matka se vzácnou krví 0, která na povrchu erytrocytů neměla antigen H, nesla predispozici některého z dominantních antigenů (A či B, případně obou).

Tento jev se vyskytuje u zhruba 0,007% jedinců a je nazván podle města, kde se odehrál Bombay fenotyp. U další generace je již plně potlačen a neprojevuje se.

Čistě hypoteticky byla-li by matka s touto vzácnou skupinou 0 a otec s krevní skupinou B, mohlo by se jim narodit dítě s krevní skupinou A nebo AB, tedy zcela odlišnou, než geneticky očekávanou 0 či B.

 

Rh faktor

krevní vzorky, stetoskopTak jako krevní skupina, je neméně důležitý i RH faktor. Je též podstatným ukazatelem krve a nelze ho zaměňovat.

 

Platí, že pokud jsou:
Rodiče Rh+ X Rh+ = Dítě Rh+ nebo Rh-
Rodiče Rh+ X Rh- = Dítě Rh+ nebo Rh-
Rodiče Rh- X Rh- = Dítě pouze Rh-

 

Hned v prvním odstavci, jsme si vysvětlili, co stojí za určením Rh faktoru. Je to přítomnost antigenu D na červené krvince. Obecně platí, že Rh+ je dominantnější než Rh-. Neplatí ale, že pokud se sejde pár s faktory Rh- a Rh+ , že pak jejich potomek bude mít vždy Rh+. Může se narodit i Rh-.

 

V Česku má zhruba 90 % obyvatel krev Rh pozitivní a pouze 10 % Rh negativní.

Víte, jak …

vznikl název Rh faktor?

Jeho objev začal až v roce 1939, kdy popsali dva američtí vědci Rufus Stetson a Philip Levine neobvyklý případ. Jistá žena při porodu ztratila mnoho krve, a proto jí byla ji dána transfuze od manžela, který měl stejnou krevní skupinu.
Ač měli stejnou krevní skupinu, nastala prudká srážecí reakce a žena stěží tuto transfuzi přežila.

Vídeňský lékař Karl Landsteiner (nositel Nobelovy ceny a objevitel krevních skupin A,B, 0 z roku 1901, který svůj objev upozadil, ten zapadl, proto jej mohl „objevit“ o 5 let později jako vedlejší výsledek při své neuro-psychiatrické práci lékař Jan Janský, více jsme o něm psali v roce 2011 ) v té době prováděl pokusy s přenosem krve na pokusných zvířatech, přičemž dárcem krve byla opička makaka (Macacus rhesus).
Zjistil, že červené krvinky opice obsahují antigen D, který vyvolává srážecí reakci a nazval ho Rhesus factor, podle opice.

 

Těhotenství a Rh faktor

tehotenstviProblematika Rh faktoru je velmi podstatná pro matku s Rh faktorem -, která počne s otcem RH+ a je jejich potomek zdědí RH+. Tato Rh pozitivní krev plodu může způsobit, že v matčině krvi se začnou vyvíjet protilátky.

Při prvním těhotenství se v krvi těhotné ženy tvoří jenom spíše malé množství protilátek, protože plodovým lůžkem proniká do krve těhotné ženy pouze nepatrné množství Rh pozitivních krvinek plodu.

Ovšem porodem pronikne více Rh+ krvinek a tělo matky si proto vybuduje protilátky proti RH+, tak aby neškodilo její Rh negativní krvi.
Komplikace pak nastanou u druhého těhotenství. Matky krev již obsahuje protilátky RH+, vytvořené při předchozím těhotenství. Jestliže se v děloze matky začne vyvíjet plod opět s krví Rh+, začnou matčiny protilátky rozkládat krev plodu a ten se nevyvine, nebo narodí se silnou chudokrevností.

Proto je tento stav ošetřen již po prvním porodu, kdy se matce RH- podá do 72 hodin po porodu injekce anti D- imunoglobulinu, který imunitnímu systému matky zabraňuje tvorbě protilátek.

Lékaři v rámci preventivních prohlídek sledují úroveň protilátek v krvi těhotných žen s Rh negativním faktorem.V případě, že protilátky přesáhnout určitou hranici, jsou dítě i matka pravidelně sledováni. Případná léčba závisí na stupni onemocnění a může se týkat jak ženy, tak i plodu.
U lehčích případů je ženě podáván anti D-imunoglobilin  už ve 28. a 34. týdnu gravidity. Případně i později, pokud by nemoc mohla ovlivnit zdraví dítěte.krevní vzorky ve zkumavkách

 

V lehčích případech u dítěte postačí po porodu fototerapie, užívaná při novorozenecké žloutence.

 

Těžké případy se u dítěte řeší transfuzemi krve a to buď ihned po porodu nebo ještě před porodem v děloze.

 

 

 

Vidíte, že problematika imunitního systému krve a genetiky je docela vážná a složitá věc. Proto si  na závěr znovu položme otázku „Jak to vůbec mohlo fungovat do roku 1900! „

Jedna odpověď k “Krevní skupiny a Rh faktor”

  1. Veronika 3.5.2016 10:37

    Mám dotaz,mám rh- a u prvního dítěte mi pichali protilátky až po porodu tak se chci zeptat jestli u druhého těhotenství si mám nechat píchnout protilátky ještě než porodím nebo bude stačit zase až po porodu.mám všechny vysledky dobré .nechci ohrožovat plod děkuji za info Veronika

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.