Imunita a její druhy

Pokud nemá tělo dostatek protilátek nebo má sníženou vnímavost proti antigenům, je možné získat prakticky jakékoli infekční onemocnění – od bronchitid přes zápal plic až k nejrůznějším zánětům. Za vším stojí oslabený imunitní systém. Toto onemocnění se může podle svého druhu vždy zkomplikovat a přinést pacientovi zhoršení stavu. V některých případech pak může dojít i ke smrti, ale záleží vždy na konkrétním druhu infekce.

Specifická (získaná) imunita

Pro získanou, specifickou imunitu je klíčová schopnost lymfocytů tvořit protilátky specifické pro jediný z mnoha milio­nů cizích virů, které mohou vniknout do orga­nismu..

Imunitní systém zdravého člověka je velice důležitý, protože dokáže rozpoznat rozdíl mezi buňkami organismu a buňkami, které jsou v něm cizí. Jedná se hlavně o bílé krvinky (leukocyty), dále pak imunitními orgány – brzlík, lymfatické uzliny…

nemocná žena

Každá buňka našeho těla je označena určitými látkami tak, aby byla pro buňky imunitního systému rozpoznatelná.Pokud buňka do organismu nepatří, nese na svém povrchu jiné látky (antigeny), které bílé krvinky rozpoznají jako tělu cizí a tuto buňku zničí jako nebezpečnou.
 

I u nádorové buňky dojde ke změně látek na povrchu a tato je také zničená.

 

Nespecifická (vrozená) buněčná imunita

Buňky, které zprostředkují vrozenou, nespecifickou imunitu, zahrnují neutrofily, tzv. přirozené zabíječe – velké lymfocyty, které odpovídají na cizí struktury buněčné stěny a nádorové a transplantované buňky opět zničením.

 

Víte, co je …

Imunodeficience, je to porucha obranyschopnosti, dělí se na primární imunodeficience, sekundární imunodeficience, nebo specifické imunodeficience, nespecifické imunodeficience, které jsme si vysvětlili, existuje i snížená imunita, vlivem dlouhodobé nemoci, kdy jsou lymfocyty oslabeny a pomalu reagují na antigeny.

 

Proti vrozenému, primárnímu oslabení imunity není žádné preventivní opatření, protože je to onemocnění, se kterým se již rodíme. Lidé, kteří toto oslabení mají by se proto měli vyhýbat prostředí, ve kterém se mohou snadno nakazit nějakou infekční nemocí.alergička

 

Prevence proti sekundárním imunodeficiencím je již lepší, protože jejich získání můžeme ovlivnit. Jedním z preventivních opatření je dostatečná strava a vitamíny, také bezpečný pohlavní styk, kdy je použita mechanická ochrana (prezervativ). U pacientů před velikými operačními výkony se podávají preventivně antibiotika, zabraňují potlačení nemocí, které by oslabovaly imunitu. Operace by proto musí být prováděny v době plného zdraví, kdy je riziko hnisavých nebo špatně se hojících ran nižší.

 

Nespecifická imunita

Nespecifickou imunitu pak tvoří nejrůznější zábrany, které zamezují vstupu mikroorganismů do těla. Je to například  kyselina chlorovodíková v žaludku, která díky svému velice nízkému pH zničí stěnu buněk mikroorganismů a ty pak zaniknou.

 

Krevní skupiny

pipeta s krvíJsou také založeny na existenci antigenu a protilátky, molekuly na povrchu červených krvinek jsou antigeny na něž reagují lymfocyty obsažené v krevní plazmě. Není tedy možné zaměnit při transplantaci krev, neboť by to byl právě imunitní systém, který by vyvolal smrt člověk.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.