depresivní muž

Bipolární porucha-téma měsíce

Pacient s bipolární poruchou má vážné výkyvy nálady – z deprese do mánie.  Bipolární porucha nemá nic společného s vzestupy a pády, které prožíváme  všichni; bipolární porucha je mnohem závažnější, oslabující a diskvalifikující nemoc. Naštěstí,  je léčitelná a s náležitou terapeutickou  péčí a správnými léky, mohou  pacienti vykonávat dobře svou v práci a vést běžný život.

Národní aliance na duševní nemoci 2 (MANI) říká, že ve Spojených státech je  více než 10 milionů lidí, kteří trpí  bipolární poruchou. Dodává, že více než polovina všech případů začít, když jsou pacienti mezi 15 a 25 let. Muži a ženy jsou postiženi stejně.

U nás se uvádí, že bipolární poruchou trpí asi 1% populace v průměrném věku 29 let, ze dvou třetin je tvořena ženami.

Posun od mánie k depresím

Lidé s bipolární poruchou mají střídavé epizody extrémní euforie (mánie) a velké deprese
Mánie – to je období euforie, energie, starosti háže doslova za hlavu a hodně mluví. Pacient může přejít do fáze emocionální a mentální euforie. Během tohoto období pacient je s největší pravděpodobností se zapojí do rizikového chování, včetně riskantní sex, nebo silného utrácené peněz.
Deprese – to je opačný extrém manické nálady. Pacient se cítí smutný, může hodně plakat, má pocit, že se k ničemu, energetické hladiny jsou extrémně nízké,  je i ztráta potěšení a problémy se spánkem.

 

Příčiny bipolární poruchy

plačící žena, nemůže mít dětiPříčinu vzniku bipolární afektivní poruchy nelze jednoznačně určit. Vzniká pravděpodobně kombinací biologických a psychologických faktorů. Svou roli též sehrávají  dědičné dispozice, ale i faktory vnější. Ačkoliv v poměrně nedávné době se pozornost některých vědců zaměřila na možnou souvislosti rozvoje některých případů tohoto onemocnění (a též schizofrenie) s určitými geny 1. chromozomu a dosáhli v tomto ohledu zajímavých výsledků, nelze ani dnes s určitostí objasnit celý princip jeho vzniku.

 

Faktory prostředí jako zneužívání, duševní stres, nebo nějaké jiné traumatické události, mohou přispět k bipolární poruše. Traumatické události mohou zahrnovat smrt někoho blízkého, ztráty zaměstnání, narození dítěte, nebo stěhování. Odborníci říkají, že všichni reagují různě na faktory životního prostředí. To co jednomu nevadí, může druhému způsobit trauma s rizikem bipolární poruchy. Nicméně, jakmile k bipolární poruše dojde začne se rozvíjet, a chvilku to vypadá, že člověk nemá sílu na život.

 

Dochází k chemické a hormonální nerovnováze, neurotransmitery ( chemické látky, které usnadňují komunikaci mezi neurony -mozkové buňky) patřičně nefungují a právě tato nerovnováha  hraje klíčovou roli u mnoha poruch nálady, včetně bipolární poruchy, stejně jako u deprese a jiných duševních chorob.Tělu chybí neurotransmitery jako jsou serotonin, norepinefrin a dopamin. V minulé článku : Od kávy přes melatonin na psychiatrii  jsme vysvětlili, že pokud chybí serotonin, není ani melatonin, hormon důležitý pro navození spánku. Proto nemocný nemůže spát.

Klasifikace od bipolární  poruchy po schizofrenii

 1. Poruchy nálady s mánií bez psychózy – bipolární porucha typu I a II
 2. Poruchy nálady s mánií a s psychózou – bipolární porucha typu I, s mániemi, s psychotickými příznaky odpovídajícími a neodpovídajícími náladě
 3. Poruchy s afektivními a psychotickými příznaky – schizoafektivní porucha – bipolární nebo depresivní typ
 4. Poruchy s psychózou a plochým nebo nepřiměřeným afektem – chronická schizofrenie dezorganizovaného typu
 5. Poruchy s psychózou a relativně zachovalým afektem – chronická schizofrenie paranoidního typu 

 

Symptomy při manických / hypomanických stavech.

 • Pocit, že jste na vrcholu světa, vzrušení nebo euforie
 • Sebevědomí, nafouknutý pocit sebedůležitosti
 • Nestrannost pacienta může být zhoršena
 • Pacient mluví hodně a velmi rychle
 • Myšlenky rychle přicházejí a odcházejí rychle (závodní myšlenky).
 • Pokoušet se o odborné práce na, které nemají
 • Postižený se více pravděpodobně zapojuje do rizikovému chování, včetně promiskuity (vyšší libido), zneužívání drog a / nebo alkoholu, a podílí se na nebezpečné činnosti
 • Pacient může rozhazovat rodinné peníze a úspory
 • Obtíže koncentrace; Během manické epizody se jednotlivec snadno rozptýlí
 • Chybějí často v práci nebo škole
 • Psychóza – vyskytují se  bludy a věří  neexistujícím věcem, halucinujeSmutná dívka

Symptomy při depresivních stavech

 • Pocit stísněnosti, temnoty, zoufalství a beznaděje
 • Extrémní smutek
 • V závažných případech bude pacient přemýšlet o ukončení vlastního života.
 • Nespavost a problémy se spánkem – potíže s usínáním, nebo usínání a probouzení během noci, a pak není schopen zpátky usnout, nebo spí mnohem více, než je obvyklé. Není neobvyklé, že pacient v průběhu této fáze tráví většinu svého času v posteli.
 • Úzkost – znepokojeni triviálních věcech.
 • Vina – pocit, že všechno, co se pokazí nebo se zdá být špatné, je jejich chyba
 • Stravovací návyky zaznamenají změny, někteří lidé jedí více, zatímco jiní jedí mnohem méně
 • Hubnutí nebo přibývání na váze
 • Extrémní únava, únava, apatie
 • Neschopnost cítit radost s činností nebo zájmů, které si obvykle užil
 • Nízká pozornost span. Někteří pacienti zjistí, že nemohou soustředit na nic
 • Snadno podrážděný zvuky, pachy, těsnými oděvy, a jiné věci, které by byli obvykle tolerovány nebo ignorovány
 • Někteří pacienti jsou schopni chodit do práce nebo do školy, kde se stav obvykle horší.

pilulky

Léčba

Pacienti s bipolární poruchou  zřídka potřebují být hospitalizováni. Pacienti s velmi závažnými symptomy, a to zejména ve fázi mánie, ale mohou být  přijati do nemocnice a to tehdy, kdy  lékařský tým věří, že existuje riziko sebepoškozování.

Uhličitan lithný – často nazvaný prostě lithium, je nejvíce účinný dlouhodobý lék na předpis pro léčbu stavů deprese, mánie / hypománie. Pacienti obvykle musí  brát lithium po dobu nejméně šesti měsíců. Odborníci říkají, že dodržování léčby je životně důležitá pro to, aby člověk zvládl práci nebo školu.

Získání správné dávky lithia  má zásadní význam pro léčbu,to ale může trvat trochu déle, než se vylepší dávkování. Nevhodné dávky zvýšit riziko nežádoucích vedlejších účinků, které mohou zahrnovat zvracení a průjem.

 

Také platí, že o stavu pacienta by mělo vědět jeho nejbližší okolí, aby dokázalo včas zareagovat v případě, že by pacient rezignoval na léčbu a stav se zhoršoval.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.