Co jedí vaši senioři?

V dobách, kdy žila celá velká rodina pohromadě v jednom domku, nebo při nedostatku bytů v jednom dvoupokojáku, byla strava všech členů „pod kontrolou“. Dnes žijí senioři sami, ve svých bytech. Náklady na bydlení pro ně představují poměrně značný výdej vzhledem k výši důchodu. Zbývá jim dost na zdravou stravu? A mají vůbec energii a schopnosti si správný jídelníček zajistit?

Podvýživa ve stáří má mnoho příčin a důsledky jsou neveselé. Úbytek síly, ztráta svalové hmoty, zhoršení mozkových funkcí, zpomalené regenerační pochody, o kvalitě života nemluvě. Hubnutí u seniorů není zcela žádoucí jev. Existuje však nutriční intervence a přípravy klinické enterální výživy.

Malnutrice je rizikovým faktorem pro mladé nemocné, ale seniory doslova ohrožuje. Podle průzkumu provedeného v roce 2007 ve Velké Británii je přítomna malnutrice u 22 % osob mezi 50 až 59 lety, ve věkové skupině 70 až 79 let je podvyživených 27 % a u devadesátiletých a starších byla nalezena malnutrice u 37 %.

Mezi seniory jsou značné rozdíly. Mnozí velmi staří senioři vedou aktivní život, jsou samostatní, udržují kontakty s okolím. Ti zpravidla nemají problémy ani s výživou. Značné procento seniorů má však sníženou pohyblivost, například v důsledku degenerativního onemocnění pohybové soustavy, zhoršené kognitivní funkce (třeba při demenci), což vede k problémům s obstaráním, přípravou a příjmem potravy.

K malnutrici nemusí dojít však jen v důsledku onemocnění. Defektní chrup, nedokonalá zubní náhrada, nedostatek slin, změna čití (ztráta chuti a čichu), nechutenství spojené s užíváním léků výrazně ovlivňují nejen množství přijaté potravy, ale i její složení. Senioři dávají většinou přednost sacharidům (sladkému pečivu), v jídelníčku chybí bílkoviny, vláknina a mitronutrienty, protože se jim ovoce a zelenina špatně kouše. Je známo, že senioři mívají nedostatek vitaminu C, selenu a zinku, které působí jako antioxidanty, vitaminu D, vápníku (důležité pro stav kostry) a železa (pro krvetvorbu).

Ještě záludnější je problematika bílkovin. Ve stabilizovaném stavu potřebuje senior 1,2 g bílkoviny na 1 kg hmotnosti, při onemocnění toto množství stoupá na 1,5 g/kg. Někdy je obtížné toto množství bílkovin ve stravě přijmout. Pro ilustraci uvádíme, že 100 g bílkovin (přibližná potřeba bílkovin pro seniora s hmotností 83 kg) je obsaženo v 5 velkých porcích masa nebo ryby, ve 3 litrech mléka, 20 kelímkách jogurtu, 1 kg tvarohu nebo 0,5 kg tvrdého sýra.1

Nejvážnějšími důsledky podvýživy ve stáří jsou:

  • úbytek svalové hmoty (sarkopenie), čímž se zhoršuje mobilita a stav kostry, ubývá fyzických sil i pro běžné denní aktivity a sebeobsluhu, senior je po většinu dne na lůžku i v domácím prostředí,

  • zhoršené funkce imunitního systému, náchylnost k infekcím a zpomalené reparační procesy (hojení),

  • zhoršené kognitivní funkce (paměť, myšlení, schopnost udržení kontaktu se „světem“) ústící v desorientaci, depresi až demenci.

  • Malnutrice vede k zhoršení fyzického i duševního stavu, výrazně snižuje kvalitu života.

Nutriční intervence aneb zabránit nechtěnému hubnutí

Riziko podvýživy se týká značného podílu populace, což vede k mimo jiné i k nemalým ekonomickým výdajům na léčbu stavů s malnutricí spojených. Jednodušší je myslet na možnost podvýživy u všech nemocných a seniorů, samotnou podvýživu i rizika s ní spojená včas diagnostikovat a využívat všech dostupných prostředků klinické výživy k účinné nutriční intervenci. To je úkolem nejen zdravotníků, ale i rodiny a blízkých.

Existuje celkem jednoduché řešení, využívat v těchto případech plně přípravky enterální výživy, jejichž účinky jsou ověřeny klinickými studiemi. Tím, že tekutá enterální výživa (ENSURE PLUS a ENSURE PLUS FIBER) dodává organizmu energii, bílkoviny, důležité mikronutrienty a navíc působí jako prebiotikum, zvyšuje účinnost podstupované léčby, pomáhá rychlejší rekonvalescenci, umožňuje účinnou rehabilitaci a seniorům zdravé stárnutí. Více informací na www.vyzivapropacienty.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.