Grafologie

Písmo je duševní výraz, jenž o nás mnoho prozrazuje. Jak je možné „číst“ v lidském písmu, na to se snaží odpovědět disciplína zvaná grafologie. Publikace přehledně shrnuje základy grafologie, jež čtenáři umožní získat přehled o grafologických znacích a jejich psychologických významech.

Jednotlivé kapitoly popisují grafologický znak, jeho varianty a kombinace se znaky dalšími. Autorky, zkušené grafoložky, ilustrují svůj metodický text kazuistikami s ukázkami rukopisu klienta a rozborem písma. Zajímavostí je dosud nepublikovaný popis dvou typologií v souvislosti s písmem – strukturové a manipulátorské. Kniha je určena široké veřejnosti a jako doplňková studijní literatura poslouží také studentům oboru psychologie, psychoterapie, sociologie, andragogiky a samozřejmě grafologie.

Čtenářům se do rukou dostává publikace, která je nejen seznámí se zajímavou diagnostickou metodou, ale také je inspiruje a podpoří v jejich sebepoznání, osobním růstu a rozvoji sociální inteligence.

Autorky pracují jako grafoložky, terapeutky a lektorky vzdělávacích seminářů, jsou členkami vedení Grafologické konzultační společnosti v Praze, kromě zájmu o grafologii je spojuje mnohaleté přátelství.

O autorkách:
Mgr. Vlaďka Fischerová-Katzerová se profesně zabývá firemním poradenstvím HRM a RLZ : výběrová řízení na vyšší manažerské pozice, formování týmů, příprava kariérního růstu – analýza a rozvoj manažerského potenciálu. Externě působí lektorsky na Univerzitě J. A. Komenského, kde přednáší moderní rétoriku, komunikaci, personální a andragogické poradenství. Rovněž působí jako mediátor v oblasti rodinných a občansko-právních sporů.
Její lektorská činnost je tematicky zaměřena na rozvoj „měkkých dovedností“ a osobnostní rozvoj. Problematice osobnostního rozvoje a růstu klientů se věnuje také jako terapeut pracující s technikami pozitivní psychoterapie.

Dana Češková-Lukášová se profesně věnuje poradenské a terapeutické činnosti, která má širokospektrý záběr, jež je založen na individuálním přístupu. Přes rozvoj osobnosti a růstu jejího potenciálu, zvyšování sebevědomí a sociální adaptability až k uvolňování stresů a depresí, k celkové harmonizaci a psychické rovnováze. Její činnost je též zaměřena na psychosomatickou problematiku dětí i dospělých, obtíže dětí se specifickými poruchami učení a chování ( ADHD – dysporuchy – hyperaktivita apod.), ale také na vztahové, partnerské, rodinné a ostatní osobnostní problémy.  Lektorsky je zaměřena na rozvoj “měkkých dovedností” a osobnostní rozvoj.

GRADA 2009, 232 stran, 249 Kč

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.