Vyšetřovací metody

Když začnou lékaři hovořit svou řečí, připadá nám mnohdy, že mluví svahilsky, japonsky či nářečím odposlechnutým od kmene Křováků. Jenže prohlídka u lékaře není výlet za exotikou, ale do nitra našeho těla. Určitě bychom měli rozumět. Alespoň něčemu.

Anamnéza<br />Česky – předchorobí. Jde o jakousi historii našeho zdraví od narození až do současnosti. Uvedeny zde bývají všechny prodělané dětské choroby, vážnější a opakující se infekce, operace, úrazy, počet a způsob porodů, umělá přerušení těhotenství, chronické choroby (např. ekzém, astma, cukrovka). V anamnéze by neměly chybět údaje o škodlivých návycích (časté požívání alkoholu, kouření…) Rodinná anamnéza se týká výskytu všech vážných chorob u pokrevních příbuzných.

Fyzikální vyšetření<br />Neznamená, že vás prohlédne pohledný fyzik. V lékařských zprávách bývá výsledek fyzikálního vyšetření někdy nazýván jako objektivní nález nebo status prezens (SP). V tomto odstavečku bývá popsán výsledek toho, co lékař zjistí pohledem (stav výživy, kostry, barva kůže), pohmatem (třeba při vyšetření břicha) či poslechem (obvykle pomocí hadiček s kovovým nebo umělohmotným zakončením, které si lékař druhým koncem nasadí do uší a tváří se při tom velice soustředěně; přístroji se říká fonendoskop). Na závěr bývá uvedena i výše krevního tlaku (TK), výška a hmotnost.

Pomocná neboli laboratorní vyšetření<br />Velice početná skupina nejrůznějších vyšetření, která lékař doporučí, když pojme podezření na chorobu, nebo neví-li si rady. Oba případy jsou stejně časté. Patří sem rozbory krve, moče a přístrojová a speciální cílená vyšetření.

Rozbor krve<br />Z krve lze vyšetřit na stovky parametrů – množství krevních plynů, iontů, nádorové markery (znaky), hladiny mnoha hormonů… Z mnoha důvodů je nelze je vyšetřit všechny u každého pacienta. Jednak by nemocné velice zatížil odběr takového množství krve, které by stačilo k provedení všech testů, druhým aspektem je ekonomické hledisko (vyšetření nejsou zadarmo) a za třetí by nestačila kapacita laboratoří a neodůvodněná vyšetření by se prováděla na úkor skutečně potřebných. Mnoho nemocných si totiž myslí, že když jim pan doktor vezme krev, tak že z toho jediného vzorku pozná úplně všechno (mnohdy i to, čím trpěla jeho babička). To zkrátka nelze.<br />Sedimentace erytrocytů (FW): Krev se smíchá s trochou citrátu, který brání jejímu srážení a natáhne se do tenké dlouhé trubičky (kapiláry). Ve svislé poloze pak klesají červené krvinky. Nad nimi v kapiláře zůstává nažloutlá plasma. Krvinky klesají rychleji při mnoha chorobách. Normálně nejdou ke dnu rychleji než o 10 mm za hodinu.<br />CRP (C reaktivní protein) přístroje na toto vyšetření se stávají už téměř standardním vybavením ordinací praktických lékařů. Jde o velice užitečnou pomůcku při diagnostice zánětlivých onemocnění a rozlišení, zda jde o infekci bakteriální, nebo virovou.<br />Krevní obraz a diferenciál (rozpočet) bílých krvinek: Výsledkem je posouzení, zda vám v žilách koluje dost kvalitní krve. V laboratoři vám spočítají nejen počet červených a bílých krvinek i krevních destiček, ale ještě si zblízka posvítí (pod mikroskopem) na jejich tvar. Současně změří, zda máte dost krevního barviva (hemoglobinu), které roznáší kyslík po těle. Změny se nacházejí u chudokrevnosti, při některých krevních chorobách, ale i při onemocněních, které s krvetvorbou nemají mnoho společného – třeba při infekcích a mnohých chronických onemocněních. Změny jsou však i při zcela normálním těhotenství.<br />Jaterní testy: Jaterní testy zahrnují několik ukazatelů vypovídajících o funkci jaterních buněk, ale i vývodných cest z jater. Změny zde bývají i při jiných celkových onemocněních než jsou infekční žloutenky (hepatidity). Kdysi bývalo provádění jaterních testů velice v módě (například před předpisem antikoncepce). Dnešní trend doporučuje tato vyšetření provádět jen ve skutečně odůvodněných případech. <br />Krevní lipidy (tuky): Lipidové spektrum naopak zase zaznamenalo vzestup v oblibě. Vyšetřuje se špatný (LDL) a hodný (HDL) cholesterol a jejich vzájemný poměr. Hodně toho špatného signalizuje, že může po určité době dojít k poškození cév aterosklerózou se všemi důsledky (infarkt myokardu, mozková mrtvice). Krevních tuků (lipidů) je celá řada. K obvykle vyšetřovaným patří ještě tzv. triglyceridy. Změny tohoto tzv. lipidového spektra mohou o celá desetiletí předcházet rozvoji aterosklerózy (jedné z nejčastější a nejvážnější civilizační choroby) a včasnými léčebnými opatřeními se daří skutečně riziko tohoto onemocnění minimalizovat nebo výrazně snížit.<br />Glykémie: Množství krevního cukru – konkrétně glukózy. Zvýšená hladina (na lačno), ale i snížená, bývá při cukrovce a některých metabolických poruchách. Z jednoho vyšetření však obvykle nelze stanovit konečnou diagnózu. Následují další cílená vyšetření (glykémie po jídle – tzv. postprandiální glykémie, glykemická křivka, glukózový toleranční test, glykemický profil…). <br />Glykovaný hemoglobin: je důležitým vyšetřením u diabetiků. Procento gykovaného  hemoglobinu je známkou toho, jak se daří dlouhodobě normalizovat glykémii.<br />Vyšetření krevní srážlivosti (provádí se několika různými metodami) patří k rutinním vyšetřením před operací, stejně jako určení krevní skupiny a Rh faktoru.

Vyšetření moče<br />V první etapě se provádí obvykle pomocí diagnostických papírků přímo v ordinaci lékaře. V odůvodněných případech se posílá moč do laboratoře. Co to znamená, když se řekne<br />Hematurie = krev v moči (při onemocnění ledvin, ale i zánětu močového měchýře)<br />Glykosurie = cukr v moči (při cukrovce)<br />Leukocyturie (pyurie) = nález bílých krvinek v moči (známka zánětu pánvičky ledvinné, ale častěji močových cest)<br />Bakteriurie = nález bakterií v moči (známka infekce)<br />Proteinurie = nález bílkoviny v moči (při infekci i vážném onemocnění ledvin tzv. glomerulonefritidě). Někdy jde, zvláště u dospívajících, o tzv. neškodnou ortostatickou proteinurii, kdy se bílkovina do moči dostává jen tehdy, když je postižený ve vzpřímené poloze. Vždy je však nutné vyloučit jiné onemocnění.

Elektroencefalické (EEG) – vyšetření elektrické aktivity mozku, která bývá změněna u epilepsie a některých nitrolebních procesů.

Elektrokardiografické (EKG): Patří k základním vyšetřením, kdy se posuzuje nejen funkce srdce, ale i celkový stav organismu a jeho odolnost vůči zátěži. Prohlížený obvykle leží na zádech na lůžku a na hrudník a končetiny mu jsou připevněny elektrody. Činnost srdečního svalu je řízena elektrickými impulzy, které je možné zachytit na povrchu těla. Přístroj je pak „převádí“ do grafické podoby – křivek, které laikovi připomínají cestičky opilých mravenců namočených do inkoustu. Odborník z nich pozná, zda srdce pracuje, jak má. Při pochybnostech anebo pro zpřesnění diagnózy se provádí někdy zátěžový test, kdy pacient s elekrodami na těle šlape na ergometru nebo běží na pohyblivém pásu. Tím se zvýrazní nebo objeví změny, které v klidu nebyly přítomny. Z EKG se pozná, zda srdíčku hrozí infarkt, nepravidelnosti srdeční akce (arytmie) a některá další onemocnění. Dlouhodobému (obvykle čtyřiadvacetihodinovému) sledování přenosným přístrojem říkáme Holtrovo monitorování.

Slovníček o srdíčku:<br />Tachykardie:Zrychlená srdeční akce (tep)<br />Bradykardie: Zpomalená srdeční akce (tep)<br />Palpitace: Bušení srdce – může jít jen o subjektivní pocit, ale nemusí<br />Arytmie: Srdíčko buší nepravidelně (obvykle vážný stav)<br />Systola: Srdeční stah, při němž dochází k vypuzení krve do srdečnice (aorty)<br />Diastola: Ochabnutí (relaxace) srdečního svalu, kdy dochází k naplnění srdečních komor<br />Extrasystola: Srdeční stah, který je „mimo rytmus“. Obvykle jej cítíme jako zvláštní „bouchnutí“ v srdeční krajině. Vyskytují se někdy po námaze, bouřlivějším flámu, po mnoha šálcích kávy. Pokud jde o ojedinělé extrasystoly, není nutné se obávat. Pravidelný výskyt však potřebuje vždy kardiologické vyšetření.<br />Srdeční ozvy: Jsou dvě. První odpovídá systole, druhá diastole. Normálně je neslyšíme. Podle jejich změn a případného výskytu šelestů lékař usuzuje na určité poruchy v proudění krve jednotlivými srdečními oddíly (například při srdeční výduti nebo při vadách srdečních chlopní).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.