Žonglování u dospělých podle vědců zlepšuje funkci mozku

Učení se novým trikům jako například žonglování zlepšuje u dospělých funkci mozku. Zjistili to podle agentury Reuters britští vědci, podle nichž se u nově vytrénovaného žongléra lépe propojují ty části mozku, které ovládají pohyby potřebné k chycení míčků. Toto zdokonalení podle nich trvá týdny, i když daný jedinec žonglování přestane procvičovat.

Bílá hmota mozková se skládá ze svazků dlouhých nervových vláken, která vedou elektrické signály mezi nervovými buňkami (neurony), zatímco svrchní šedou hmotu tvoří těla neuronů, kde se informace zpracovávají. Vědci již prokázali, že funkci šedé hmoty lze zdokonalovat učením nebo osvojováním nových dovedností. Zlepšování fungování bílé hmoty až dosud zdokumentováno nebylo, píše Reuters.

Britští vědci pro svůj výzkum použili dvě skupiny o 24 dospělých, z nichž nikdo neuměl žonglovat. Jedna z nich měla jednou týdně trénink žonglování po dobu šesti týdnů a každý den měli její členové nové dovednosti 30 minut procvičovat. Oběma skupinám vědci před začátkem a po skončení dávek skenovali mozek pomocí magnetické rezonance.

Po šesti týdnech každý z účastníků dosáhl v žonglování jiné úrovně. Všichni uměli žonglovat se třemi míčky, někteří ale i s pěti a dokázali předvádět také jiné triky. U všech bez rozdílu ale nastaly změny v bílé hmotě mozkové, upozorňují výzkumníci.

„Převládá názor, že mozek je statický nebo dokonce začíná degenerovat, jakmile dosáhneme dospělosti,“ vysvětlila Heidi Johansenová-Bergová z oddělení klinické neurologie Oxfordské univerzity, jejíž studii zveřejnilo aktuální vydání časopisu Nature Neuroscience.

„Ve skutečnosti jsme zjistili, že struktura mozku se mění. Dokázali jsme, že je možné, aby mozek ovlivňoval své vlastní propojení, aby fungovalo efektivněji,“ tvrdí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.