Telefon pomáhá při léčbě schizofrenie

Schizofrenií trpí v České republice více než 50 tisíc osob, v roce 2005 bylo s touto závažnou diagnózou hospitalizováno více než 12 tisíc pacientů. Schizofrenie je charakterizována častými relapsy, tedy znovupropuknutím nemoci. Program ITAREPS je zlomovým prostředkem při léčbě, neboť přicházející relapsy v rané fázi zachytí. ITAREPS tedy umožňuje včasné odhalení a následnou úpravu terapie, která je při léčbě zcela zásadní a zabrání tak hrozící hospitalizaci nemocného.

ITAREPS je originální český projekt

Zaměřuje se na snížení psychiatrických hospitalizací u psychotických onemocnění, zejména schizofrenie. Myšlenky využití moderních technologií v medicíně se chopil tým Psychiatrického centra Praha ve spolupráci s Academica Medica Pragensia za podpory společnosti Eli Lilly a pod technickou záštitou Katedry kybernetiky při ČVUT.

První výsledky projektu

„V rámci naší studie jsme ve sledovaném období zaznamenali celkem 86 hospitalizací před zařazením do programu a jen 23 hospitalizací po zařazení do projektu ITAREPS. Statisticky se tedy počet hospitalizací snížil o 73 %,“ říká o projektu MUDr. Filip Španiel, Ph.D., z Psychiatrického centra v Praze. Program ITAREPS je díky své cenové nenáročnosti možné využít v jakékoliv psychiatrické ambulanci v České i Slovenské republice. Jednoduchá obsluha projektu je zajištěna pomocí webových stránek www.itareps.com.

Jak ITAREPS funguje

ITAREPS zajišťuje využitím mobilní technologie to, co je v praxi velice obtížné. Umožňuje totiž, aby byli pacient a jeho rodina v kontaktu s lékařem dlouhodobě a kontinuálně. Princip využití programu je velice jednoduchý: pacient a vybraný rodinný příslušník pravidelně vždy ve čtvrtek vyplňuje dotazník a výsledky odesílá v jednoduchém kódu 10 čísel pomocí sms zprávy. Tento dotazník zaznamenává aktuální stav a náladu pacienta, které jsou zaslány na číslo programu ITAREPS.

Software odpovědi vyhodnocuje a v případě, že je posoudí jako rizikové, okamžitě upozorní lékaře. Zpráva, která je zasílána, obsahuje upozornění na pacientův zhoršený stav a návrh dalšího postupu. Ošetřující lékař má po registraci možnost nalézt podrobnější popis stavu svého pacienta a přizpůsobit jeho léčbu aktuální situaci.

Schizofrenie je závažná duševní choroba

Provází ji změna myšlení a vnímání reality. Ve většině případů bývá narušena i celková paleta emočních reakcí na vnější podněty a schopnost komunikace s okolím. Primárními příznaky jsou především bludy (přesvědčení o skutečnosti, která reálně neexistuje, např. pronásledování) a halucinace (vnímání vjemů, které ve skutečnosti neexistují, např. cizích hlasů). U pacienta, jenž trpí schizofrenií, dochází k celkovému úpadku osobnosti. Touto nemocí trpí více než 1 % světové populace.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.