Pupečníková krev – poklad nebo biologický odpad?

Každý z nás už určitě slyšel o využívání pupečníkové krve a kmenových buněk v ní obsažených pro moderní regenerativní medicínu. Pupečníková krev je krev právě narozeného dítěte, která zůstává v placentě a v pupečníku po přestřižení pupeční šňůry. Spolu s pupečníkovou tkání jsou bohatým zdrojem kmenových buněk potřebných pro další vývoj regenerativní medicíny. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno spolupracuje v této oblasti velmi úzce s Národním centrem tkání a buněk.

V okamžiku porodu je pozornost soustředěna na dítě. Spolu s příchodem dítětem však odchází vzácné tkáně, které zajišťovaly jeho vývoj, jako jsou pupečníková krev, pupečníková šňůra, placenta. Porod je proto jedinečnou, neopakovatelnou šancí nelikvidovat je jako biologický odpad, ale dát prostřednictvím nich do budoucna šanci vlastnímu dítěti, příbuzným a ostatním lidem ve zdravotní nouzi. Díky specifickým postupům jako je např. množení buněk a ovlivnění jejich vlastností lze například pupečníkovou krev nebo pupečníkovou tkáň, které byly původně pouhým biologickým odpadem, přeměnit na lék. Odběr pupečníkové krve je bezbolestný a zcela bezpečný pro matku a dítě.

Kmenová buňka je buňka, která ještě není specializovaná a nezná svůj úkol. Tato schopnost kmenových buněk za běžných okolností umožňuje tělu vytvářet nové buňky a opravovat tak poškozené nebo opotřebované části tkání a orgánů. V průběhu života kmenové buňky stárnou a nedokáží udržovat krok s každodenními požadavky organismu. Dospělé kmenové buňky fungují méně a méně a právě to je příčinou rozvoje známých příznaků stárnutí. Kmenové buňky mají mnoho neopakovatelných vlastností. Perinatální kmenové buňky obsažené v pupečníkové krvi, tkáni pupečníku a placentě jsou snadno dosažitelné. Jsou nezatížené životní stylem, stárnutím, viry a vlivem okolního prostředí. A mají možnost trvale uchovat unikátní vlastností.

Cílem regenerativní medicíny je zlepšit a zrychlit procesy hojení, zpomalit stárnutí a pomoci organismu nahradit narušenou nebo ztracenou tkáň.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.