AUDIO: Třístá transplantace ledviny od žijícího dárce v IKEM

V pražském IKEM úspěšně proběhla 8. 1. 2009 třístá transplantace ledviny od žijícího dárce. Krátce po výkonu ji zhodnotil MUDr. Libor Janoušek.

Česká transplantologie v IKEM 8. ledna 2009 zaznamenala významné jubileum. Tým lékařů Transplantcentra zde úspěšně provedl třístou transplantaci ledviny od žijícího dárce. Tím byl čtyřicetiletý muž, který věnoval ledvinu svému bratrovi. Obě operace (dárce i příjemce) trvaly necelou hodinu. Nyní je už dárce doma a příjemce již nepotřebuje dialýzu.

V ČR se v roce 2008 transplantovalo celkem 355 ledvin (z toho v IKEM 194), přičemž transplantace od žijícího dárce tvoří zhruba 8% tohoto počtu.

Transplantace ledviny od žijícího dárce má několik výhod. Jde o plánovanou operaci, na kterou je dárce i příjemce dobře připraven, včetně účinné hladiny imunosuprese, na rozdíl od transplantace od kadaverózních (zemřelých) dárců, kdy je výkon nutné provést akutně v relativně krátké době (asi 20 hodin), aby nedošlo k poškození funkce orgánu.
I proto jsou výsledky transplantací ledvin od žijících dárců z dlouhodobého hlediska lepší.

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době je přežívání transplantované ledviny od žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98%, u ledvin od kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 93%. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba funkce ledviny až 20 let, u transplantací od kadaverózního dárce 8 – 12 let.

Výsledky transplantací všech orgánů se významně zlepšily od osmdesátých let minulého století jednak zdokonalením metody odběrů a uchování orgánů a operační techniky, tak i vývojem moderních léků, které modifikují imunitní systém tak, aby organismus příjemce neodmítl „cizí“ orgán.

Transplantace poskytuje ve srovnání s jinými metodami náhrady funkce ledvin nejvyšší kvalitu života. Trendem ve vyspělých zemích, zejména v USA, je narůstající počet ledvin od žijících dárců. I u nás se tento program daří rozvíjet a je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat.

V České republice je transplantační program na velmi vysoké úrovni. V roce 2008 bylo transplantováno celkem 564 orgánů a více než 5 tisíc lidí žije s funkčním transplantovaným orgánem. Počet transplantací je zcela závislý na počtu dárců, a proto je velké úsilí věnováno v IKEM především rozvoji dárcovského programu.

Informace o transplantačním programu IKEM

Transplantační program v IKEM, kde se provádí největší počet transplantací ze všech českých center, má již dlouhodobou historii. První transplantace ledviny byla provedena 21. března 1966. Dárkyní ledviny byla matka, která orgán darovala svému synovi Karlovi Pavlíkovi. Tato operace byla provedena v Ústavu experimentální chirurgie, ze kterého později vznikl Institut klinické a experimentální medicíny.

První transplantace srdce byla v IKEM provedena v roce 1984, od roku 1983 se provádí transplantace slinivky břišní a program transplantací jater byl zahájen v roce 1995. V roce 2007 zde byla provedena první kombinovaná transplantace srdce a plic v České republice.

Od počátku jednotlivých programů do konce roku 2008 lékaři IKEM provedli celkem 4057 transplantací ledvin, 710 transplantací srdce, 651 transplantací jater a 377 transplantací slinivky břišní včetně Langerhansových ostrůvků.

www.ikem.cz

www.kst.cz (Koordinační středisko transplantací)

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.