Oční poradna: může vada zraku sama zmizet?

Většina zrakových potíží se projevuje pozvolna. Pokud jsou příznaky odhaleny včas, lze řadu očních vad vyléčit nebo jejich zhoršování zastavit. Zanedbaná korekce dioptrické vady se ale může začít zhoršovat. Šance, že oční vada zmizí a oko se „samo uzdraví“, je u dospělých pramalá.

Zrak se Čechům v posledních letech dle statistik zhoršuje. Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a vetchozrakost. Brýle nebo kontaktní čočky nosí zhruba každý druhý Čech. „Výše dioptrické vady může v dospělosti kolísat. Například vlivem hormonálních změn u žen během těhotenství či kojení. K úplnému vymizení většinou nedochází. Naopak s přibývajícím věkem se dioptrické vady spíše zhoršují. Příkladem může být vetchozrakost neboli potřeba brýlí na čtení projevující se nejčastěji po čtyřicátém roce. V pozdějším věku může při vzniku šedého zákalu sice dojít k přechodnému zlepšení vidění do blízka, s dalším rozvojem nemoci však dochází ke zhoršování zraku a je nutné přistoupit k zákroku,“ řekl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Jinak je tomu u dětí. U nich jsou menší vady zraku dokonce poměrně časté. Vyskytují se až u třetiny dětí do 15 let. Prevence proti vzniku oční vady sice neexistuje, některé ale samy zmizí. „Spolehlivý způsob, jak předcházet krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu, bohužel neexistuje. Tyto dioptrické vady se ale v průběhu života mohou měnit. Občasné zašilhání u kojenců je běžné. Léčba je nutná až při výskytu v pozdějším věku. Děti mají do předškolního věku fyziologicky mírnou dalekozrakost, která růstem většinou vymizí. Naopak krátkozrakost se typicky v pubertě růstem oka zhoršuje. Součástí pravidelných preventivních prohlídek dětským lékařem je i vyšetření zraku. Při nálezu zhoršeného vidění by mělo následovat vyšetření očním lékařem. Oční vada, které předcházet lze, je tupozrakost. Její prevence spočívá ve včasné diagnostice, nošení brýlí a případně okluzi – zakrývání jednoho oka, ideálně ještě v předškolním věku. Léčba je totiž možná jen v raném dětském věku. V dospělosti je špatný zrak způsobený tupozrakostí už téměř neléčitelný,“ upozornil Pavel Stodůlka.

Podle odhadů trpí oční vadou až čtvrtina školáků a deset procent předškoláků. Vždy platí, že čím dříve je oční vada odhalena, tím větší je šance na její léčbu. Zjistit zrakové obtíže u malých dětí není snadné, existuje však několik signálů, které mohou rodičům napovědět, že je něco se zrakem dítěte v nepořádku. Při výskytu vysoké refrakční vady, tupozrakosti nebo šilhání u blízkých příbuzných je důležité sledovat vidění již od útlého věku a zajistit vhodnou korekcí správný vývoj zrakových funkcí. „Rodiče by měli zkonzultovat s lékařem podezření na oční vady, pokud zpozorují následující příznaky: nepřirozený náklon hlavy – dítě tak může vyrovnávat určitý typ šilhání, pravidelné přivírání jednoho oka, bělavá či žlutě zářící zornice, rychlá únava při čtení či kreslení, nezájem o drobné detaily na obrázcích, snaha sedět co nejblíže televizi, špatná lokalizace předmětů – dítě sahá mimo nabízené předměty, časté mnutí nebo slzení očí, mhouření očí, častější zakopávání, pády, nárazy do nábytku,“ vyjmenovala Bohdana Polišenská ze zlínské oční kliniky Gemini.

Pro dospělé může být řešením laserová operace. Díky ní se mohou bezbolestně za pár minut své oční vady zbavit. „Laserovou operací se lze zbavit i dioptrických brýlí. Takový zákrok podstoupí v Česku kolem 15 tisíc lidí ročně. Zákroky jsou rychlé, bezpečné a bezbolestné. I to je důvod, proč zájem lidí o laserové operace stále stoupá, za posledních pět let zhruba o deset procent,“ uzavřel Pavel Stodůlka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.