Volba onkologického centra

Maminka (73) je dva měsíce po operaci nádoru na tlustém střevě. Bohužel nezájmem ošetřujícího personálu došlo u ní k rozsáhlé embolii plic, která měla za následek nasazení léčby Warfarinem a tím i komplikaci další onkologické léčby. Ještě v době hospitalizace v nemocnici dostala doporučení na vyšetření speciálním CT přístrojem. Při první konzultaci u specialisty – onkologa (kde jsem byla přítomna) jsem nabyla dojmu, že v jejím věku už nemá na nic právo a že je vlastně nepotřebná. Dokonce dostala vynadáno, že jí bylo to speciální vyšetření CT (v jejím věku nepotřebné) vůbec objednáno, že je velmi drahé. Maminka si měla zavolat, kdy budou výsledky, aby jí byl doporučen další postup léčby. Vyšetření bylo 10.5. a výsledky do dnešní doby k odbornému lékaři nedošly.

Po telefonátu přímo na specializované oddělení CT jsem zjistila, že výsledky odeslaly již na druhý den po samotném vyšetření. Na základě tohoto zjištění maminka zavolala onkologickému specialistovi danou skutečnost načež byla odbyta tím, že ten kdo volal a zjišťoval, kde jsou výsledky vyšetření, si měl vyžádat opis. Maminka jako bývalý zdravotník nese svůj stav velmi težce, jako bývalý zdravotník bere ohledy i na ostatní zdravotníky a není schopná se jakkoliv ohradit, navíc se bojí, že by se mohlo něco zanedbat. Chápu, pokud má onkolog hodně pacientů, jejich stavy jsou mnohdy beznadějné, že může být sám z toho špatný, ale podle mne se má chovat k pacientům jako profík a ne jim stále naznačovat, že jsou nepotřební. Ptám se, je-li tento postup onkologického specilisty standardní, a pokud ne, jakým způsobem se dá proti takovému jednání bránit. Bojíme se, aby se opravdu něco nezanedbalo.

MUDr. Marta Šimůnková:
Ano, je zcela známou skutečností, že se přístup lékařů a pracovišť nejen v oboru onkologie velmi liší. Každý občas má nárok na svobodnou volbu lékaře, tedy i onkologa. Důvěra je nejdůležitější předpoklad úspěšné léčby. Nevím, odkud jste, některá pracoviště jsou „věhlasná“ svými metodami. Pokud to stav vaší maminky v současnosti jen trochu dovolí, pak bych vám radila obrátit se na Onkologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze nebo na Masarykův onkologický ústav v Brně s prosbou o konzultaci nebo následně o převzetí do péče.
Na onkologa si můžete stěžovat u jeho nadřízeného, u zřizovatele zdravotnického zařízení, kde je onkolog zaměstnán nebo na příslušné zdravotní pojišťovně, můžete podat stížnost na Okresní sdružení Lékařské komory nebo k odborné společnosti (Česká onkologická společnost). Změnu lékaře však vřele doporučuji.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.