Potlačovat v práci emoce je škodlivé, varují švédští vědci

Mužům, kteří potlačují své emoce, když se jim v práci něco neprávem vytýká, hrozí dvakrát větší nebezpečí srdečního záchvatu než ostatním. Uvádí se to ve studii švédských vědců, která byla zveřejněna v Británii.

„Potlačování emocí je silně spjato se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění,“ píše se ve studii. Těm, kdo své emoce dávají spontánně najevo, například se rozzlobí na své spolupracovníky, hrozí podle ní jen středně velké nebezpečí. Nechávat si všechno pro sebe prostě riziko zvyšuje.
Autoři uspořádali zkoumané muže do skupin podle toho, jak reagují na konflikty, například zda neříkají nic, vyhýbají se srážce nebo dávají svému hněvu průchod až doma.
Muži, kteří se konfliktům vyhýbají, jsou vystaveni dvakrát většímu nebezpečí srdečního záchvatu nebo smrti v jeho důsledku. Naopak ti, kteří na nespravedlivé jednání reagují přímo, například se pohádají s člověkem, s nímž jsou v konfliktu, nebo se rozhněvají, jsou ohroženi jen středně.
Vědci studovali 2700 mužů, kterým bylo v roce 1992, kdy práce začala, v průměru 41 let. O jedenáct let později jich 47 utrpělo srdeční záchvat nebo zemřelo na nějakou srdeční chorobu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.