Vrozené srdeční vady v dospělosti

Vrozenou srdeční vadou trpí v ČR 30 až 40 tisíc dospělých. Třetina z nich potřebuje operaci nebo reoperaci, pokud byli operováni už v dětství. Řada vad je operována hned po narození, u některých nemocných ale vada v dětství nebyla objevena. Kardiochirurgové dnes dokážou odstranit řadu defektů srdce, a to i takových, které dříve považovali za neoperovatelné.

Co je srdeční vada

Je to anomálie srdce nebo velkých cév přítomná při narození, může se projevit kdykoli v průběhu života. Vrozených srdečních vad je velké množství. Podle četnosti v dospělém věku jsou nejčastější:

 • Defekt síňového septa – otvor v přepážce mezi pravou a levou síní
 • Defekt komorového septa – otvor v přepážce mezi komorami
 • Otevřená tepenná dučej – spojka mezi aortou a plicnicí
 • Fallotova tetralogie – defekt mezi komorami, zúžení plicnice
 • Transpozice velkých tepen – velké cévy odstupují z nepříslušných komor, aortou proudí do těla neokysličená krev
 • Koarktace aorty – zúžení aortální tepny
 • Vady aortální chlopně – může být zúžená nebo nedomykavá
 • Vady plicnicové chlopně
 • Marfanův syndrom – patří k vzácnějším onemocněním, spočívá v poruše pojiva, která je nebezpečná komplikacemi, hlavně disekcí aorty (příčné natržení vnitřní výstelky tepenné stěny)

Jak se vrozená srdeční vada projevuje

Nemocní, kteří trpí některou z vrozených srdečních vad, mají obvykle srdeční šelest a pociťují:

 • Dušnost
 • Únavu
 • Nevýkonnost

Mohou také trpět srdečními arytmiemi nebo se u nich projeví namodralé zabarvení kůže a sliznic.

Rozlišit závažnost vrozené vady je úkolem pro zkušeného kardiologa. Ke stanovení diagnózy se používá echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce).

Za defekty srdce stojí genetika i negativní vlivy v těhotenství

Riziko dědičnosti při postižení jednoho z rodičů je 4 – 6 %, může být ale i vyšší. V těhotenství se srdce plodu může poškodit, užívá-li matka některé nesprávné léky nebo onemocní infekční chorobou. Mohou to být zarděnky, ale i „obyčejná“ chřipka. Lékaři dokážou srdeční vadu dítěte odhalit už před jeho narozením. Pokud existuje podezření na vážné poškození srdce, může se matka rozhodnout, zda dítě donosí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.