AUDIO: Nadužívání antibiotik (ATB) se nevyplácí

Antibiotika bychom neměli nadužívat, aby se bakterie díky tomu „neotužily“, nestaly se vůči nim rezistentní, a aby nám tyto léky účinně dokázaly pomáhat, když je budeme potřebovat opravdu nutně. S vysvětlením, kdy se léčba antibiotiky hodí a kdy nehodí, přichází prim. MUDr. Vlastimil Jindrák.

Prim. MUDr. Vlastimil Jindrák popisuje, jaká je situace s podáváním antibiotik v nemocnicích, co a také proč je třeba změnit.

Přestože nejde o žádnou převratnou informaci, každý z nás už se s ní setkal, do praxe se ještě nepromítá tak, jak by měla.

„Antibiotických účinných látek existují stovky a jsou rozděleny do několika skupin. Ovšem rezistence (odolnost mikrobů na podávané léčivo) umí celou skupinu eliminovat, takže se látka nedá k léčbě použít,“ upozorňuje MUDr. Vlastimil Jindrák, primář Klinické mikrobiologie a antibiotické stanice pražské Nemocnice Na Homolce a koordinátor projektu ABS International za Českou republiku.

Antibiotická rezistence je hrozbou pro nemocnice na celém světě

Je to proto, že díky rezistenci ztrácejí antibiotika na účinnosti v léčbě závažných, mnohdy život ohrožujících infekcí. Mikrobi využívají jednu z výhod Evropské unie po svém – totiž cestují bez pasů, kam a kdy se jim zachce. Na straně lékařů a pacientů však stojí nejúčinnější zbraň – prevence odolnosti bakterií vůči ATB jejich cíleným, zodpovědným a především adekvátním používáním. Je to nejen přínos medicínských pozitiv pro samotné pacienty a jejich lékaře, ale také úspora finančních prostředků.

Rezistence původců infekčních onemocnění je problémem v globálním měřítku

Zasahuje nebezpečně především rizikové skupiny pacientů s vysokou vnímavostí k infekci (nemocní na JIP, onkologičtí pacienti, pacienti po transplantaci apod.). Stále častěji jsou zaznamenávány případy nemocničních infekcí vyvolaných multirezistentními původci s velmi omezenými možnostmi účinné léčby. Někdy se jedná o natolik extrémní situace, že pro terapii infekce není k dispozici žádné klinicky použitelné antibiotikum. Řešení tohoto problému vymezuje omezení nadužívání antibiotik v nemocnicích spolu se zaváděním moderních postupů prevence a kontroly infekcí, které brání přenosu a šíření multirezistentních mikroorganismů.

Na adekvátní užívání antibiotik se zaměřil dvouletý projekt

Byl zahájen v září 2006 pod názvem „Antibiotic Strategy (ABS) – International“ v nemocnicích členských států Evropské unie. Zapojilo se do něj devět zemí, jmenovitě Rakousko, Německo, Belgie, Itálie, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko. U nás byl projekt koordinován Nemocnicí Na Homolce a zúčastnilo se ho dalších pět nemocnic (Nemocnice České Budějovice a.s., FN Brno, FN Plzeň, FN Hradec Králové a FN Motol). Cílem projektu bylo vytvoření standardů, nástrojů a indikátorů nemocničních antibiotických programů a jejich implementace v nemocnicích členských zemí Evropské unie. Ta také projekt spolufinancovala.

Projekt byl úspěšný – a co dál?

V dalším období bude síť spolupracujících nemocnic dále pracovat na zlepšování jejich antibiotických programů a předpokládá se postupné rozšiřování této sítě o další nemocnice v dané zemi. Vznikl mezinárodní tým expertů v oblasti nemocničních antibiotických programů, kteří budou dlouhodobě spolupracovat v oblasti antibiotické politiky. Shrnutí výsledků projektu by se mělo objevit na začátku příštího roku v tištěné a elektronické podobě. V prvním čtvrtletí roku 2009 vzniknou české webové stránky ABS, na kterých bude participovat tým konzultantů.

Česká vláda považuje problematiku rezistence antibiotik za natolik důležitou, že ji ustanovila jako jednu z priorit českého předsednictví v Radě EU.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.